Актуално - Новини
 
 


Тракийски дружества
Покана за заседание на НС на ТЖС

Съпредседателите на Тракийски женски съюз към СТДБ свикват заседание на Национален съвет на ТЖС, което ще се проведе на 22.04.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Бургас в залата на Морското казино, Приморски парк при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на национално равнище и по места .
2. Приемане на план за работа през 2023 г..
3.Разни

Поканват се да присъстват членовете на Националния съвет, жени, председателки на тракийски дружества и председатели на женски секции към дружествата. В случай, че липсва кворум заседанието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн