Архив - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
Покана за заседание на НС на Тракийски младежки съюз в България при СТДБ

Съпредседателите на Тракийски младежки съюз в България при Съюза на тракийските дружества в България свикват Национален съвет на Тракийски младежки съюз в България при Съюза на тракийските дружества в България на 20.04. / събота / 2019 г., от 11,00 часа в гр. Димитровград, в парк „Марица”, зала на Киноложкия център при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет за дейността през изминалия период от 03 ноември - 2018 г., до 20.04.2019 г.
                                                                                        / докл. Цанко Атанасов и
                                                                                          председателите на ТМД по места /
2.Илиева нива - организация и провеждане.
    
 3.Разни.

В случай, че липсва кворум заседанието ще се проведе един час по късно на същото място и при същия дневен ред.

След заседанието на Национален съвет на Тракийски младежки съюз в България при Съюза на тракийските дружества в България ще се проведе кръгла маса на тема: „Реалност и перспективи”, посветена на 95 год. от основаването на Тракийски младежки съюз в България при Съюза на тракийските дружества в България.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн