Архив - Новини 2022-2023
 
 


Тракийски дружества
Покана за Национален съвет на ТМСБ при СТДБ

Съпредседателите на ТМСБ при СТДБ свикват Национален съвет, който ще се проведе на 20.05. / събота / 2023 г., от 11,00 часа в гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ 30, / до седалището на Тракийско дружество "Одринска епопея" - Стара Загора / при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет за дейността на ТМСБ при СТДБ за периода 26.11.2022 г - 20.05.2023 г.
Докладва: Цанко Атанасов – съпредседател

2.Приемане план-програма на ТМСБ при СТДБ за 2023 г.
Докладва: Цанко Атанасов - съпредседател

3.Разни

В случай на липса на кворум, заседанието на НС на ТМСБ при СТДБ ще се проведе от 12.00 часа на същото място и дата, при същия дневен ред и решенията ще бъдат законни, колкото и членове да се явят.

Съпредседатели ТМСБ при СТДБ

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн