Актуално - Слова
 
 


Тракийски дружества
Поздравителен адрес до кмета на община Сандански

ДО
Г-Н АНДОН ТОТЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ


УВАЖАЕМИ Г-Н ТОТЕВ,

От името на Съюза на тракийските дружества в България и лично от мое име приемете най-искрени поздравления по повод на тържественото честване на 100-годишнината от Балканската война и 100-годишнината от освобождението на Свети Врач.

Това са славни и героични страници от българската история, символизиращи върховния български идеал и стремеж към свободна и обединена България.

Когато говорим за героизъм и мъжество, за сила и гордост, трябва да изтъкнем будния борчески дух на Вашите съграждани, качества, с които всеки българин трябва да се гордее.

Тук, в тези земи, повече от всякога е жива и непреходна историческата памет за отминалите борби и въжделения за свободата на Македония. А Балканската война е доказателство, че древният ни народ, единственият в Европа, запазил наименованието на държавата си от създаването й досега, има волята и може да извоюва равноправното си съществуване на европейския континент, отстоявайки древните си корени и духът на съвременността.
                                                      
С уважение,
Красимир Премянов
Председател на СТДБ
 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн