Актуално - Позиции
 
 


Тракийски дружества
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦР НА СТДБ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ИНИЦИАТИВАТА „ТРИ МОРЕТА“

Съюзът на тракийските дружества в България е една от най-старите неправителствени организации в България, която възникнала през XIX век и води борба за защита на интересите на онеправданите в геополитическите драми българи. Независимо от това какъв е бил обществено-политическият строй и формата на политическо управление, независимо какви са били геополитическите зависимости и поведение на тези, които управляват, Съюзът се е борил за признаване на геноцида над тракийските българи, при който са били избити около 60 хиляди деца, жени, семейства, а около 280 хиляди са се спасили като бежанци в България. СТДБ  винаги  е отстоявал принципната позиция, че българската държава трябва да потърси компенсации от Турция за този геноцид и разграбване на имуществото на тракийските българи.

За съжаление, много от българските правителства вместо да защитават нашите интереси, да се борят за компенсации за разграбеното имущество на тракийските българи и за историческа справедливост, са склонни да правят това, което е важно не за българите, а за интересите на геополитически сили, опитващи се да вкарат България в поредната национална катастрофа. Така е било неведнъж в българската история. Достатъчно е да си припомним Междусъюзническата и Първата световна войни, и първите две национални катастрофи, когато в резултат на недалновидни действия на българските правителства в крайна сметка се стигна до геноцида над тракийските българи.

Участието на България във Втората световна война независимо от това, че българският монарх следва принципа „винаги с Германия и никога срещу Русия“, т.е. опитва се да спазва някакви баланси, довежда до Третата национална катастрофа. България губи Западна и Източна Тракия, както и македонските българи, създавайки ситуация те да загубят своята българска национална идентичност и днес да гледат на нас не като братя, а като на чужди хора.

След 1989 г. България бе вкарана в нова геополитическа зависимост, довела до унищожаването и разграбването на национално богатство за десетки милиарди и невиждан в историята ни демографски геноцид, унищожил населението на страната за три десетилетия с два милиона души. Съвсем основателно мнозина изследователи определят това като Четвърта национална катастрофа.

Днес с тревога наблюдаваме опитите на български политици да вкарат България в поредната национална катастрофа чрез геополитическата инициатива „Три морета”. Този трансатлантически проект с огромни геополитически, геостратегически и геоикономически последици обслужва чужди интереси, които нямат нищо общо с българските. Той има за цел да създаде „санитарен кордон” от държави  между Русия и Германия, да засили военното напрежение и надпреварата във въоръжаването, да не допусне стратегическите енергийни проекти между Европа и Русия, да наложи американските военни и икономически интереси, като обвърже сателитните държави с покупка на щатски изтребители, шистов газ и ядрени реактори.  Проектът Триморие потенциално създава опасност за конфронтация с Русия, в която България  ще трябва да поеме военно-политически ангажименти. Водещи европейски държави като Германия и Франция не одобряват проекта, защото той е в противоречие с техните интереси.

България е изправена пред опасността да бъде вкарана в нови противопоставяния, войни и национални катастрофи, които  биха довели до смъртта и прогонването на милиони българи.  Страната ни измина фатално ХХ и началото на ХХI век - от геноцида над тракийските българи до демографския геноцид по време на българския преход към капитализъм. Ето защо СТДБ заявява, че не иска нов геноцид! Не иска нови противопоставяния! Не иска България да бъде марионетка, изпълняваща чужди интереси, водещи до фатални следствия за страната ни и за нас, българите!

В тази ситуация българските политици трябва да преформулират известната фраза „Винаги с Германия и никога срещу Русия“ във „Винаги с ЕС и никога срещу Русия“, но и да я допълнят, като заявят категорично, че България в никакъв случай не би трябвало да бъде вкарвана в нови войни, във въоръжаване, обогатяващо чужди оръжейни компании и подготвящо страната ни за фатални войни.

България трябва да бъде мост между държавите и да не участва в ново разделяне на Европа, а да отстоява нейното мирно обединение!

Призоваваме българските институции да спрат да си играят със съдбата на България и българите! Нашите предци, тракийските българи бяха подложени на геноцид, за който днес политици и институции нехаят, заети с вкарването на страната ни в ново поредно фатално противопоставяне!

Съюзът на тракийските дружества в България призовава българските политици:

Да не създават условия за нов геноцид!

Да се ръководят от българските национални интереси, а не да бъдат инструмент, обслужващ  чужди интереси!

Да се борят за решаването  на тракийския въпрос!

Да служат на мира, а не да създават военна граница и фронт за нови войни и противопоставяния!

30. 10. 2020 г.
гр. София

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн