Актуално - Позиции
 
 


Тракийски дружества
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД ПРИЕМАНЕТО НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО В УКРАЙНА

Приемането на новия закон за образованието в Украйна, който в недалечна перспектива ще лиши малцинствата, включително десетки хиляди българи, от правото и възможността да се обучават на родния си език, е изключително тревожен акт, способен да разпали напрежението между различните национални общности в тази държава. Той е в разрез с европейските ценности и стандарти за отношение към малцинствата, с които Украйна следва да се съобразява в качеството си на асоцииран член на ЕС, както и с международните документи, по които тя е страна.

Така например, в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се подчертава, че „действията на Съюза целят развиване на европейското измерение в образованието, особено чрез обучение и разпространение на езиците на държавите членки“, при пълно зачитане на културното и езиковото многообразие (член 165, параграф 1). Хартата на основните права на ЕС забранява дискриминацията въз основа на езика (член 21) и задължава Съюза да зачита езиковото многообразие (член 22). Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства постановява: „1. Страните се задължават да признаят, че всяко лице, принадлежащо към национално малцинство, има право да изучава своя малцинствен език. 2. В области, традиционно или в значителна степен населени с лица, принадлежащи към национални малцинства, ако съществува достатъчна потребност, Страните се стремят да осигурят, доколкото е възможно и в рамките на своите образователни системи, лицата, принадлежащи към тези малцинства, да имат съответни възможности да изучават малцинствения език или да бъдат обучавани на този език“ (чл. 14).

За разлика от други засегнати страни, включително държави-членки на ЕС, българските официални власти досега не са изразили позиция по въпроса. Няма информация да е бил изразен протест поне пред украинския посланик в София от страна на българското Външно министерство. Няма реакция на Народното събрание на Република България, нито предприети демарши от страна на правителството пред Европейския съюз и други международни организации, отговорни за спазването на международните норми за защита на правата на малцинствата.

Съюзът на Тракийските дружества в България, като общонационална патриотична организация, е сериозно разтревожен от този акт на украинските власти, нарушаващ грубо правата на лицата, принадлежащи към национални малцинства като цяло, но и насочен пряко срещу правата на българите в Украйна в частност. Очакваме бърза и адекватна реакция от всички национални институции и държавни органи с отговорности в тази област и предприемане на мерки за промяна на създалата се ситуация както на двустранно равнище с украинската страна, така и в рамките на съответните международни организации.

14. 09. 2017 г.

гр. София
 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн