Архив - В медиите 2011-2019
 
 


Тракийски дружества
Посланик Арамаз: Не предявяваме претенции за собственост в България

Посланикът на Република Турция в България Исмаил Арамаз, на среща с Генералния директор по европейските въпроси, посланик Руси Иванов, заяви, че Турция не предявява претенции за собственост в България и че процесът на възстановяване на собственост минава само през компетентните български съдебни органи.

Посланикът беше извикан в МВнР за разяснения относно цитираните от Анадолската агенция и възпроизведени от български медии твърдения на вицепремиера на Република Турция Бекир Боздаг, че „Турция ще си върне собствеността върху османските архитектурни произведения в България”. Посланикът на Република Турция заяви, че вицепремиерът Боздаг не е правил подобни твърдения по време на посещението си в България.

По повод състоялата се тържествена вечеря ифтар в Пловдив, на която е присъствал и президентът на България г-н Росен Плевнелиев, от страна на МВнР беше отбелязано, че ведомството не е било информирано за състава на поканените гости. Същевременно МВнР, заедно с други компетентни ведомства, е съдействало за осигуряване на всички необходими мерки за сигурност по време на посещението на турския вицепремиер.

Българската страна изрази също удовлетворение, че Бекир Боздаг е провел среща с вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова от протоколен характер. На нея са били обсъдени въпроси, свързани с политическия диалог, икономическото сътрудничество, енергийната област и туризма от взаимен интерес.

На срещата в МВнР с посланик Арамаз беше коментирана още темата за опазването на недвижимото културно наследство. Беше отбелязано, че подписаната през март 2012г. двустранна програма за периода 2012-2016, включваща конкретни ангажименти на двете страни в тази област, още не е ратифицирана от Република Турция, за да влезе програмата в сила.

На срещата бяха посочени и някои нерешени въпроси, за които през 2009г. е била създадена Смесена комисия по откритите въпроси. До момента комисията е провела три заседания. В една от създадените работни групи по имуществените и социалните въпроси се обсъждат взаимни имуществени и социални претенции, в т.ч. и въпросът за обезщетение за имотите на бежанците от Източна Тракия и Мала Азия и по-нататъшното връщане на т.нар. Екзархийски имоти на Фондацията на българските православни църкви. Останалите три работни групи обхващат въпросите в областта на енергийната и водната инфраструктура, по прилагането на двустранното Споразумение за делимитация от 1997г. и по трансграничните радиосмущения в Южното Черноморие.

Посланикът на Република Турция Исмаил Арамаз беше информиран по време на срещата в МВнР, че предстои отправяне на покана от българска страна за провеждане на четвъртата сесия на Комисията през тази есен. Първоначално планираното заседание за м. април т.г. беше отложено поради провеждането на предсрочните парламентарни избори в България.

Общ беше изводът, че българо-турските отношения са пример за връзки между добри съседи, съюзници в НАТО и партньори.

http://www.mfa.government.bg/bg/events/6/1/2080/index.html

 


 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн