Актуално - Новини
 
 


Тракийски дружества
В Бургас ще бъде представена монографията „Бежанският въпрос в българо-турските отношения и установяването на източнотракийски бежанци в България през периода 1913 – 1925 година"

На 11 юли, четвъртък, от 18:00 ч., в Етнографския музей на ул. Славянска № 69 в гр. Бургас ще се състои официално представяне на монографията „Бежанският въпрос в българо-турските отношения и установяването на източнотракийски бежанци в България през периода 1913 – 1925 година“. Автор на тематичното изследване е д-р Иванка Делева*, уредник в отдел „История“ на РИМ – Бургас. Научни рецензенти на изданието, което представлява докторската дисертация на автора са проф. дин Щелиян Д. Щерионов от Институт за изследване на населението и човека при БАН и доц. д-р Стефан Минков от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Книгата е отпечатана в издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“.

Книгата ще бъде представена от доц. д-р Ваня Стоянова от Институт за исторически изследвания при БАН и научен секретар на Тракийския научен институт към Съюза на тракийските дружества в България.

*Иванка Делева е родена през 1973 година в град Бургас. През 1996 година завършва магистърска степен в специалност „История и география“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В периода 2020 – 2024 година е задочен докторант в ШУ „Епископ Константин Преславски“ в докторска програма „Нова и най-нова обща история (История на Балканските народи), а през 2024 година защитава докторска дисертация. От 1999 година работи в Регионален исторически музей – Бургас като уредник в отдел „История“.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн