Архив - Новини 2016-2017
 
 


Тракийски дружества
Централното ръководство на СТДБ определи датата на заседанието на Върховния комитет

На своето заседание на 4 октомври 2016 година Централното ръководство на СТДБ прие решение, според което свиква Общо събрание на Върховния комитет на СТДБ на  21 януари 2017 година от 11 часа в Тракийския дом в София, ул. „Стефан Караджа“ 7А при следния дневен ред:

• Отчет  за дейността на  СТДБ  през  2016 г.
                     Докладва: Красимир  Премянов

• Отчет за изпълнението на бюджета за  2016 г.
  Докладват: Красимир  Премянов и Работна група

• Приемане на План-програма за дейността на Съюза през 2017                                                                                    

• Приемане на бюджета за  2017 г.
   Докладват: Красимир Премянов и  Работна група

На заседанието бяха разгледани и докладни записки по актуални въпроси, свързани с предстоящите президентски избори, организационното укрепване на Съюза и изпълнението на бюджета.

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн