Архив - Новини 2011-2013
 
 


Тракийски дружества
Юбилеен сборник, посветен на 100-годишнината от Балканската война осветлява нови факти

Сборникът „100 години Балканска война – 100 години свобода за Родопите“, издаден тази година от Регионалния исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян, бе представен в София на 7 октомври  в залата на Съюза на тракийските дружества в България. Съвместната проява на смолянския музей, Съюза на тракийските дружества в България, Дружество „Тракия“ – София и Централен клуб „Родопи“ – София бе посветена на 101-та годишнина от Балканската война и Освобождението на Среднородопския край, което община Смолян отбелязва като свой празник на 21 октомври. Към събитието проявиха интерес  много от авторите на докладите, включени в сборника, представители на Министерството на отбраната, БАН и Историческия факултет на Софийския университет „Климент Охридски“, живеещи в София родопчани, членове на дружество „Тракия“ и Централен клуб „Родопи“.

Сборникът включва студии и доклади от Националната научна конференция, провела се в Смолян от 15 до 17 октомври 2012 година по повод 100-годишнината от Освобождението на Родопите под  научното ръководство  на академик Георги Марков. Академик Марков, който е и автор на встъпителните думи, въвеждащи читателя в съдържанието на книгата, запозна софийската аудитория с научното издание. Родопите са стратегически театър на военните действия през есента на 1912 година и в този смисъл българската историография е в дълг към темите, които само на пръв поглед  имат отношение към краезнанието, но всъщност са с национална значимост, смята уважаваният историк. Според него и 100 години след освобождението на Родопите е възможно да се открият нови факти и да се осмисли по нов начин това славно разделно събитие в новата българска история. Той оцени сборника като модерно издание, вписващо се в съвременните европейски тенденции на историографията, което представлява принос в честването на 100-годишнината от Балканската война. В него са отразени преживяванията, оценките и възприятията на реалните участници в бойните действия – генерали, офицери и обикновени войници. Разискванията по отделни въпроси ще продължат. Думата на професионалните историци „тежи“ достатъчно, за да бъде чута и разбрана от сънародници и чужденци, отбеляза академик Марков.

Срещата със столичната публика бе открита от председателя на Дружество „Тракия“ Величко Пачилов. Своето отношение по обсъжданата проблематика  изразиха част от присъстващите автори на сборника – проф.дин Тодор Петров, проф.дин Светлозар Елдъров, доц.д-р Георги Митринов, доц.д-р Румяна Първанова, Катя Сулинаджиева, Андрей Печилков. Темата провокира за изказвания и други участници в срещата.

„На научната конференция си обещахме, че ще издадем сборника  „100 години Балканска война – 100 години свобода за Родопите“, независимо от трудностите. За нас е празник да отбележим по такъв забележителен начин тази достойна годишнина“ – каза Таня Марева, директор на Регионалния исторически музей в Смолян.

Изданието с обем от 422 страници, което  включва 28 научни разработки от 32 автори, с резюмета на английски език, получи висока оценка. Публикациите са разпределени в три дяла: Войната в Родопите: нови факти, нови оценки; Социално-икономически и административни промени в Родопите след Балканската война; Знанието за Балканска война – изучаване и преподаване. Авторите са учени от различни институти на БАН, университети и музеи, архивни и музейни експерти, преподаватели във висши и общообразователни училища от Смолян, София, Пловдив, Кърджали, Хасково, Благоевград, Велинград, Перущица, Девин, Варна.
Сборникът предлага съвременен  аналитичен поглед върху военните факти, показва стремежа на днешните изследователи на проблематиката да осветлят по нов начин вече разработвани теми или такива, които  досега са били пренебрегвани поради ненаучни съображения. Пред  читателя се представят непубликувани досега спомени на участници-родопчани във войната, от редови войник до генерал. Нито бойният път е бил лек, нито  битките  са били лесни, но бойният дух под знамето на националния идеал за обединение е бил победоносен.

С приносен характер е и вторият панел за социално-икономическите и административните промени в Родопите след Балканската война, които са в изследователския интерес на част от авторите. Установяването на българската власт в планината води до промени в административното управление, в стопанския и културния облик на новоосвободените земи. Родопите навлизат в „модерното време”.

За първи път се коментира преподаването на Балканската война в системата на българското образование и представянето на изводите и поуките пред ученици и студенти. Знанието за Балканската война като изучаване и преподаване в средните училища, отразяването на Освободителната за южните територии на българските земи война е с трайна възпитателна стойност и не е подложено на противоречиви оценки в учебниците като следващите войни за национално обединение. Представени са реализирани възможности на музеи и архиви, на училищни клубове за затвърждаване на историческата памет у българските младежи като обосновка на тяхната национална идентичност. В разработките участват преподаватели от Смолян и Девин, които споделят своя опит на преподаване на темата за Балканската война в уроци или извънкласни форми, разказа директорът на Регионалния исторически музей „Стою Шишков“ Таня Марева.

Сборникът е подготвен от редакционна колегия в състав акад. Георги Марков, проф. д-р и.н. Тодор Петров от Военна академия „Георги Стойков Раковски”, доц. д-р Михаил Груев от СУ „Св. Климент Охридски”, д-р Русалена Пенджекова от ПУ „Паисий Хилендарски” – Филиал Смолян, Таня Марева от Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян.

/РИМ - Смолян
 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн