Архив - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
За един достоен живот

Автор: Станка Димитрова-председател на Регионално тракийско дружество, Варна

На 4 декември 2021 г. в сградата на Юнашкия салон във Варна се състоя мило тържество - честването на 80-та годишнина на видната варненска общественичка и учен - доц. Геновева  Михова, директор на филиала на Тракийския научен институт в морската столица. По време на тържеството бе представена и нейната неотдавна излязла книга „ По жаравата“.

Ако човешкият  живот може да бъде сравнен с жарава – с преминавания през горещи точки, изгаряния, излизане от огъня, обикаляне около него и пак влизане в горещото - то пример за тези житейски преживявания е животът на Геновева Михова.

Потомка на бежанци от Източна Тракия, родена и израсла във Варненското село Белоградец, Г. Михова е пример за устременост и  постоянство в ученето, избора на професия и реализирането й в живота. От малка още Геновева проявява упоритост в училище, тя има ясна представа за пътя, по който трябва да продължи образованието си, но ... непредвидени обстоятелства променят плановете й.

За житейския си път разказа самата Г. Михова на тържеството, на което водещ  бе известният варненски  шоумен Кирил Аспарухов.

Той раздели нейния живот на десетилетия и за всяко едно Михова каза най-значимите събития, които са го белязали. След завършването на гимназията, вместо на седне на студентската скамейка, тя започва организационна работа в Провадия, после във Варна в Окръжния комитет на ДКМС. После следва обучение по специалността „История“ в СУ, по журналистика в Москва ... Години, в които тя създава семейство, ражда двете си деца и същевременно израства в организационната си дейност.

Пълноценен и разнообразен е пътят, който извървява Г. Михова. Дълги години тя е на работа в Окръжния комитет на БКП във Варна като секретар по идеологическите въпроси и оттогава успява да създаде дълготрайни и полезни контакти с представители на културния живот във Варна - писатели, поети, художници, артисти. Това се оказва твърде полезно за развитието на културните процеси във Варна, за обогатяването и разнообразяването на културния живот в града.

След промените през 1989 г. Геновева Михова преминава на работа в Комитета на движението на българските жени  за период от три години. По-късната й работа е в БАН - в Института по демографски изследвания, наречен по-късно Център за изследване на населението. Тук Михова изявява своите качества на изследовател на миналото. Особено се вълнува от тракийската проблематика - резултат са многото студии и статии, посветени на бежанските процеси, миналото на нейния род, също преселници от Източна Тракия, историята на с. Девлетли агач, Лозенградско и др. Неслучайно тя е директор на филиала на Тракийския научен институт във Варна. Многобройни са нейните статии, студии и други публикации по проблемите на демографията в България. Всички те са сериозен принос в българската историопис, както и в областта на социологията. Тогава тя придобива научната степен „доктор“ и е избрана за доцент в Центъра за изследването на населението.

 Животът на Геновева Михова е очертан от самата нея в книгата й „По жаравата“, придружена от приложение с нейните публикации.

Това беше споделено  от юбилярката с много вълнение, което всички присъстващи усетиха. Г. Михова бе поздравена от представители на община Варна, районните кметства, членове  на пенсионерските клубове във Варна (тя е председател на Съюза на пенсионерите - гр. Варна), от певците Теди Генев, Вяра Железова и Арсени Арсов, от народната певица Кичка Христова и от много варненци.

Геновева Михова е потомка на тракийски бежанци и участва дейно в живота на Регионалното тракийско дружество във Варна. Нейната кръгла годишнина бе повод за наградата й - медал Капитан Петко войвода с лента, връчен й от Кирил Йорданов - член на Върховния комитет на Съюза на Тракийските дружество в България.

В края на тържеството отзив за наскоро излязлата книга на Михова „По жаравата“ поднесе Мария Николова.

На многая лета !!!

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн