Архив - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
Отчетно-изборно събрание на Регионалното тракийско дружество във Варна

На 16 октомври 2020 г. се проведе отчетно-изборно събрание на Регионалното тракийско дружество във Варна. Централното ръководство на Съюза на тракийските дружества в България бе представено от председателя си - Кр. Премянов,  Михаил Вълов - зам председател на УС на СТДБ,Кирил Йорданов - член на ВК и на УС на СТДБ, доц. Геновева Михова – директор на филиала на ТНИ в морската столица.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през отчетния период

2. Доклад на Контролния съвет

3. Избор на Председател, Управителен и Контролен съвет.

Председателят на дружеството Веска Димова направи задълбочен аналитичен отчет за дейността на дружество през изтеклия период, който бе приет от събранието.

За нов председател на Регионалното тракийско дружество във Варна бе избрана г-жа Станка Димитрова.

Бяха избрани нови  редови членове на дружеството, както и членове на УС. Досегашният председател В. Димова бе избрана за член на новия УС.

Беше избран и нов  Контролен съвет с председател Атанаска Карагяурова.

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн