Архив - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
Съвещание на Регионалния съвет на тракийските дружества в Хасково

Днес, на 9 юли 2020г., в гр. Хасково се проведе съвещание на Регионалния съвет в областта, в който участваха председателите на тракийски дружества: Кирил Сарджев - председател на ТД „Георги Сапунаров” в Хасково, Василка Вангелова – председател на ТД „Тракия“ в Свиленград, Тодор Каваков – председател на ТД  в Димитровград, Маргарит Петров – председател на ТД „Бойко Чавдаров” в Харманли, Михаил Димитров – председател на ТД в Любимец, Росен Бонев – председател на ТД в Симеоновград, Никола Илчев - председател на ТД в Ивайловград,  членът на ЦР Ангел Петров, председателят на СТДБ Кр. Премянов и д-р Ваня Стоянова.

Заседанието бе ръководено от Кирил Сарджев – заместник председател на ВК на СТДБ.

По време на съвета бяха обсъдени организационни, правни и финансови аспекти на взаимодействието между тракийските дружества и СТДБ.

Бяха актуализиране тракийските прояви, включени в план програмата на СТДБ и формата за тяхното провеждане в новите условия  Славейно на 1-2 август, Петрова нива – на 19 август. Дискутирана бе възможността да се използва проявата на Петрова нива за организиране на Национално съвещание с тракийския актив при домакинството на зам. председателя на ВК на СТДБ и председател Регионалния съвет в Бургаска област Гено Пухов и Стефан Колев - председател на ТД „Странджа” в Бургас.

Бяха обсъдени и въпроси за:

- своевременно представяне на искана информация;

- финансовите задължения съгласно устава на СТДБ;

- получаване и връщане на информация за членските карти;

- абонамент за в. "Тракия" ;

- информиране на ръководството на СТДБ за извършените регистрации на тракийски дружества в Агенция по вписванията.

Председателите на тракийските дружества поставиха въпроси, свързани с:

- липса на координация на инициативите, организирани от НТИ „Завръщане към корените“ с местните тракийски дружества и несвоевремноно информиране на ръководството на СТДБ за това;

-възстановяване на статута на наградата „Капитан Петко войвода“ при организиране на спортни прояви от Росен Бонев в община Симеоновград;

-взаимодействието с органите на местното самоуправление;

-етапно състояние на идеята за награждаване на Ивайло Балабанов с орден "Кирил и Методий".

Регионалният съвет гласува решения за периодичното провеждане на регионалните съвещания на Тракийската организация, за синхронизиране на инициативите, организирани от НТИ „Завръщане към корените“ с ръководствата на местните тракийски дружества и своевременно информиране на ръководството на СТДБ, за възстановяване на статута на наградата „Капитан Петко войвода“ при организиране на спортни прояви от Росен Бонев в община Симеоновград, за активно взаимодействие с органите на местното самоуправление по места.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн