Архив - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
Семинар на тракийски активисти в к.к. „Златни пясъци”

На 20 и 21 април т.г., в к.к. „Златни пясъци” във Варна се проведе семинар с активисти на тракийското движение.

Организатори на семинара са: Съюзът на тракийските дружества в България и Тракийски научен институт.

В семинара взеха участие представители на ръководството на СТДБ,  на Тракийския научен институт, председателите на тракийски дружества от София, Варна, Бургас, Бяла, Стара Загора, Ямбол, Сливен, Хасково, Поморие, Созопол, Средец, Асеновград, Свиленград,  Димитровград, Харманли, Велинград, Перник, Велико Търново, Шумен, Търговище и др., както и ръководствата на Тракийския женски съюз и Тракийския младежки съюз при Съюза.

Семинарът беше открит от председателя на Съюза на тракийските дружества Красимир Премянов, който запозна присъстващите с програмата и целите на двудневната среща.

В рамките на семинара бяха обособени два основни панела. В рамките на първия панел участниците изслушаха следните доклади:

1. Красимир Премянов „СТДБ - състояние, задачи, перспективи”.

2. Член кор. проф. Васил Проданов „Балканите, геополитиката и тракийския проблем”

3. Д-р Ваня Стоянова „Инициативите на Тракийския научен институт през 2018-2019 г.”

Във втория панел участниците в семинара изслушаха доклади от:

1. Проф. Анна Недялкова „Социални аспекти на глобализацията”

2. Проф. Людмил Георгиев „Кризите на българската национална идентичност и цивилизационна принадлежност”

3. Чавдар Георгиев „Организационно състояние и проблеми на СТДБ”

4. Стефан Начев „План програмата на Съюза и нейното изпълнение”

5. Адв. Надя Динчева „Правни аспекти на функциониране на тракийските дружества по места”

6. Ваня Мечева „Развитие на Тракийския женски съюз и предстоящи задачи”

7. Цанко Атанасов „ Тракийският младежки съюз  и предстоящи задачи”

Участниците проявиха подчертан интерес към докладите, които породиха оживена дискусия за актуалните измерения на тракийския въпрос, за състоянието на българската държава, за двустранните българо-турски отношения и др.

Ели Воденичарова -  председател на Тракийското дружество в Асеновград изрази мнението на участниците в семинара, според които той е допринесъл за задълбочаване на тяхната информираност и е бил полезен  за пряката им работата. Тя благодари на ръководството на СТДБ за инициативата тракийски активисти да обменят знания и опит, както и да се запознаят с научните достижения на представители на академичната общност, които  кореспондират с тракийската кауза и нейното място в съвременния свят.

На финала тракийци демонстрираха и любовта си към фолклора като фактор, който заедно с църквата е запазил българщината през вековете. Тракийският химн „Ясен месец” изправи на крака препълнената зала на ресторант „Плиска”. В последвалите хора, водени от г-жа В. Вангелова и г-н Кирил Киряков, които гордо развяваха българското знаме, тракийци се раздаваха до край и предизвикаха възхищението на присъстващите.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн