Архив - Новини 2011-2013
 
 


Тракийски дружества
Съвещание на Председателя на СТДБ с представители на тракийските дружества от Пловдивски регион

На 30 ноември се проведе съвещание на Председателя на СТДБ с представители на тракийските дружества от Пловдивски регион в тракийския дом в Пловдив. Съвещанието, ръководено от Нонка Матова – председател на ТД „Войвода Руси Славов” премина при следния дневен ред:

• Текущи задачи, проблеми и перспективи за дейността на СТДБ
• Предстоящи задачи пред ТНИ
• Редакционната политика на в. „Тракия”
• Абонамент за вестника през 2013 г.
• Обсъждане на темата за тракийските имоти
• Представяне на книгата „Трети отдел”, посветена на българо-турските отношения

СТДБ бе представен от председателя си Красимир  Премянов, н.с. д-р В. Стоянова - секретар на ТНИ, С. Ангелова-Главен редактор на в. „Тракия”,  Л. Шопов –  ръководител на звеното за връщане на тракийските имоти и автор на книгата „Трети отдел”.

След като изслушаха експозетата на председателя на СТДБ, секретаря на ТНИ и главния редактор на в. „Тракия”, представителите тракийските дружества от Пловдивски регион поставиха актуални въпроси, отправиха критични бележки и препоръки към дейността на СТДБ, ТНИ и в. „Тракия”.

В изказването си Председателят на СТДБ призова да не се допускат конфликти на личностна основа, които рушат авторитета на организацията и акцентира на необходимостта спорещите страни да проявят здрав разум. Кр. Премянов подчерта, че тракийската организация трябва да  функционира пълноценно като обществено патриотична структура, каквато е по устав и обърна внимание на необходимостта от разширяване на подписката за тракийските имоти, която е адресирана до европейските институции.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн