Архив - Новини 2011-2013
 
 


Тракийски дружества
Отчетно-изборно събрание на ТД „Димитър Маджаров” в Кърджали

На 12 ноември т.г. в сградата на Тракийско дружество „Димитър Маджаров” в гр. Кърджали  се проведе отчетно-изборно събрание на местното тракийско дружество. Събранието протече при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на дружеството.
2. Финансов отчет.
3. Избор на ново ръководство.
Като гости от Централното ръководство на Съюза на тракийските дружества в България присъстваха – г-н Кр. Премянов - председател на СТДБ, г-жа Е. Алекова - гл.редактор на в. „Тракия” и съпредседател на ПК „Тракия, и г-н М. Бунджулов – секретар на СТДБ.
По време на събранието беше констатирано, че през отчетния период ръководството и членовете на ТД „Димитър Маджаров”,  са  работили целенасочено за каузата на тракийци. В изказването си  председателят на СТДБ – Кр. Премянов набеляза посоките за подобряване на взаимодействието между местното тракийско дружество и централното ръководство, и предложи  за председател да бъде преизбран г-н Яни Янев.
Новото ръководство с председател г-н Янев, беше избрано единодушно.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн