Архив - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
Отчетно-изборно събрание на ТД „Георги Сапунаров”, Хасково

На 25 септември 2018 г. се проведе отчетно-изборно събрание на ТД „Георги Сапунаров” в  Хасково.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. отчет за дейността на дружеството;

2. отчет за финансовата дейност;

3. приемане на нов устав;

4. избор на ръководни органи.

Отчет за  дейността  през изтеклия отчетен период направи председателят на дружество К. Сарджев. След проведена дискусия, участниците приеха отчета и материалите на събранието .Приет бе и нов устав, препотвърдено бе и членството на дружеството в Съюза на тракийските дружества в България.

За председател на Тракийско дружество „Георги Сапунаров” в  Хасково бе преизбран г-н К. Сарджев.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн