Архив - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
Отчетно-изборно събрание на тракийско дружество „Капитан Петко войвода“ в гр. Казанлък

На 27 май 2021. тракийско дружество „Капитан Петко войвода“ в гр. Казанлък проведе Отчетно изборното си събрание при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на ръководството на дружеството за периода 2018 - 2021 г. и приемане план за работа за 2021 г.
2. Избор на нов председател на дружеството
3. Текущи

След проведените разисквания и обсъждания събранието прие отчетния доклад, прие план за работа за 2021 г. и с пълно единодушие избра София Янчева Дончева за нов председател на Казанлъшкото тракийско дружество.        

Ръководството на СТДБ поздравява госпожа Дончева с избора и пожелава успех в отстояването на тракийската кауза!        

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн