Архив - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
Отчетно-изборно събрание на ТД „Тракия” в Русе

На 10 май 2019 г. се проведе отчетно-изборно събрание на ТД „Тракия”в гр. Русе. Централното ръководство на Съюза на тракийските дружества в България бе представено от председателя си - Кр. Премянов.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през отчетния период

2. Доклад на Контролно ревизионната комисия

3. Избор на Председател и Управителен съвет

4. Промени в Устава

Председателят на Тракийско дружество „Тракия” - Геновева Божкова  направи задълбочен аналитичен отчет за дейността на дружество през изтеклия период. Делегатите приеха отчета.

За председател на Тракийско дружество „Тракия”, бе преизбрана г-жа Геновева Божкова, чиято работа бе оценена високо от председателя на СТДБ. За приноса им към тракийската кауза, той награди с почетен плакет дружеството, а Г. Божкова с медал, посветен на 175 години от рождението на Капитан Петко Войвода.

Промените в Устава потвърдиха принадлежността на дружеството като колективен член на Съюза на тракийските дружества в България

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн