Актуално - Новини
 
 


Тракийски дружества
Годишното отчетно събрание на ТД „Тракия“- София

На 2 август 2022 г. се проведе годишното отчетно събрание на ТД „Тракия“- София.

Бе отчетена дейността на дружеството за изминалия едногодишен период след последното Отчетно-изборно събрание, проведено на 19 май 2021 г.

Приета бе план-програма за дейността на дружеството за периода юни 2022 - юни 2023 г.

Гост бе г-н  Красимир Премянов, Председател на СТДБ.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн