Архив - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
Тракийското дружество в Смолян проведе събрание

На 4 юни т. г. в залата на Държавния архив в Смолян се събраха местни тракийци, които  решиха да  възстановят тракийското дружество, чиято дейност бе блокирана поради заболяването на стария председател Андрей Печилков, а по-късно поради кончината на избрания нов председател доц. Христо Гиневски.

Събранието бе ръководено от народната представителка Дора Янкова - член на Върховния комитет на Съюза на тракийските дружества в България, която съобщи, че има създаден инициативен комитет за възраждане на тракийското дружество и неговите членове са основата, около която са се събрали потомци на тракийци на различна възраст, младежи, чийто предци са свързани с революционното македоно-одринско движение, борци за българщината в този край, както и историци и краеведи. 

Взето бе решение събранието да бъде не само възстановително, но и учредително, тъй като тракийското дружество в новия си обогатен състав ще бъде записано в регистъра на Агенцията по вписванията.

Заместник-председателят на Централното ръководство на СТДБ и председател на тракийското дружество в Ямбол Михаил Вълов запозна присъстващите със задачите на Съюза на тракийските дружества в България както за съхраняване на историческата памет и традициите на тракийци, така и за противопоставянето на антибългарската пропаганда на Република Турция и на всякакви опити за отродяване но българите мохамедани.

За председател Тракийското дружество в Смолян бе избрана историчката Мария Костадинова Консулова, която е дъщеря на известния тракийски деятел и краевед Костадин Куклев. Дружеството има намерение да открие за посещение музейната сбирка на Куклев в Смолянския край. Директорът на Регионалния исторически музей Таня Марева, която е потомка на тракийци от Беломорска Тракия, обеща съдействие за музейната сбирка и за дейността на дружеството.

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн