Актуално - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
Общо-отчетно събрание на ТД „Одринска епопея“ в Стара Загора

На 7 март, т.г. в залата на народното читалище „Св. Климент Охридски – 1858“ се проведе Общо-отчетно събрание на Тракийско дружество „Одринска епопея“ – Стара Загора при следния дневен ред:

1.Отчетен доклад за дейността на Тракийското дружество за 2019 г.;

2.Утвърждаване на план-програма на тракийско дружeство „Одринска епопея“ за 2020 г.;

3. Годишен финансов отчет – изпълнение на Бюджета за 2019 г., и приемане на бюджета за 2020 г.

4.Попълване състава на Контролния съвет.

Гост на събранието бе Михаил Вълов, зам. - председател на СТДБ и председател на тракийско дружество „Тракия“, гр. Ямбол.

За водеща на събранието бе избрана Кирилка Иванова – член на Управителния съвет на дружеството.

Отчетен доклад за дейността през 2019 г. изнесе председателят на дружеството Цанко Атанасов. Под формата на презентация на мултимедия председателят представи план-програмата за дейността през настоящата година.

Йорданка Хазърова счетоводител на дружеството представи финансов отчет – изпълнение на Бюджета за 2019 г., и проект за Бюджет - 2020 г.

След изказванията всички материали на събранието бяха единодушно приети.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн