Събития - Регионални
 
 


Тракийски дружества
Общо-отчетно изборно събрание на Тракийско дружество „Одринска епопея“ - Стара Загора

На 16 април, т.г. в залата  на Народно читалище „Св. Климент Охридски - 1858“ се проведе Общо-отчетно изборно събрание на Тракийско дружество „Одринска епопея“ - Стара Загора при следния Дневен ред:

1.Отчетен доклад за дейността на Тракийското дружество за периода от  2017 - 2022 г. и от 17.04.2021 г. до 16.04.2022 г.

2.Годишен финансов отчет - изпълнение  на Бюджет  2021 г. и приемане на Бюджет на Тракийско дружество „Одринска епопея“ за 2022 г.

3.Приемане на план-програма за дейността на Тракийско дружество „Одринска епопея“ за 2022 г.

4.Доклад на Контролния съвет за извършен одит на Тракийско дружество „Одринска епопея“ за 2021 г.

5.Избор на членове на Управителния съвет и Контролния съвет на Тракийско дружество „Одринска епопея“ за срок от 5 години.

6.Избор на председател на Тракийско дружество „Одринска епопея“ за срок от 5 години.

7.Разни.

Гости на събранието бяха г-н Михаил Вълов, зам. - председател на СТДБ и председател на Тракийско дружество „Тракия“, гр. Ямбол и г-н Енчо Енев представител на Тракийско дружество, гр. Раднево.

За водещ на събранието бе избрана Кирилка Иванова – член на Управителния съвет на дружеството.

Отчетен доклад за дейността от  периода от  2017 – 2022 г. и от 17.04.2021 г. до 16.04.2022 г. изнесе председателят на дружеството Цанко Атанасов.
По време на събранието Николай Хаджиев презентира на мултимедия снимки през периода от дейността на дружеството.

Счетоводителят на дружеството г-жа Йорданка Хазърова,  представи Годишен финансов отчет - изпълнение  на Бюджет  2021 г. и приемане на Бюджет на Тракийско дружество „Одринска епопея“ за 2022 г. Г-жа Димка Христова председател на Контролния съвет на дружеството изнесе Доклад  за извършен одит на Тракийско дружество „Одринска епопея“ за 2021 г,

По отчетния доклад отношение взеха: Николина Атанасова, Тодорка Кадиева,  Мария Радевска, Иванка Мечева, Златка Славова, Елена Ангелова и др.

Председателят представи план-програмата за дейността през настоящата година.

След изказванията всички материали на събранието бяха единодушно приети.

Приветствие към присъстващите в залата отправи г-н Михаил Вълов.

Беше избран Управителен съвет. Досегашният председател на Тракийско дружество „Одринска епопея“ - Стара Загора г-н Цанко Атанасов бе преизбран с болшинство.

Честито на новоизбраното ръководство.

Тракийско Дружество „Одринска Епопея“ - Стара Загора

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн