Архив - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
Общо-отчетно събрание на ТД „Одринска епопея“ в Стара Загора

При спазване на противоепидемичните мерки на 17 април т.г., в залата  на Народно читалище „Св. Климент Охридски - 1858“ се проведе Общо-отчетно събрание на тракийско дружество „Одринска епопея“ – Стара Загора при следния дневен ред:

1.Отчетен доклад за дейността на тракийското дружество от 07.03.2020 г. до 17.04.2021 г.

2. Утвърждаване на план-програма на ТД „Одринска епопея“ за 2021 г.

3. Годишен финансов отчет за изпълнение  на бюджет - 2020 г. и приемане на бюджет за 2021 г.

4. Попълване състава на Контролния съвет.

Гости на събранието бяха Красимир Премянов, председател на СТДБ и  Михаил Вълов, зам. – председател на ЦР на СТДБ и председател на тракийско дружество „Тракия“, гр. Ямбол, които приветстваха  участниците и пожелаха успех на мероприятието.

За водещ на събранието бе избрана Кирилка Иванова – член на Управителния съвет на дружеството.

Отчетен доклад за дейността от 7.03.2020 до 17.04.2021 г. изнесе председателят на дружеството Цанко Атанасов. Той представи и план-програмата за дейността през настоящата 2021 година.

Димка Христова, председател на Контролния съвет на дружеството представи финансов отчет – изпълнение на Бюджет - 2020 г.  Счетоводителят на дружеството Йорданка Хазърова,  предложи проект за Бюджет - 2021 г.

В последвалата дискусия взеха участие членове на Старозагорското тракийско дружество. Бяха поставени и въпроси, свързани с по-широкия формат на мероприятието на „Илиева нива“ и за предстоящите мероприятия от календара за 2021 г.

След изказванията всички  документи бяха единодушно приети.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн