Събития - Регионални
 
 


Тракийски дружества
Общо отчетно - събрание на ТД „Одринска епопея“ – Стара Загора

На 23 март  т.г. се проведе Общо отчетно - събрание на Тракийско дружество „Одринска епопея“ – Стара Загора при следния

Дневен ред:

1. Отчетен доклад за дейността на Тракийското дружество от 16.03.2023 г. до 23.03.2024 г.

2. Годишен финансов отчет – изпълнение на Бюджет 2023 г. и приемане на Бюджет на Тракийско дружество „Одринска епопея“ за 2024 г.

3. Приемане на план-програма за дейността на Тракийско дружество „Одринска епопея“ за 2024 г.

4. Разни. 

Гост на събранието беше г-н Михаил Вълов, зам. - председател на СТДБ и председател на Тракийско дружество „Тракия“, гр. Ямбол.

За водещ на събранието бе избрана Кирилка Иванова – член на Управителния съвет на дружеството. 

Отчетен доклад за периода 16.03.2023 - 23.03.2024 г., изнесе председателят на дружеството Цанко Атанасов. Приветствие към присъстващите в залата отправи г-н Михаил Вълов. По време на форума Гена и Румена Хаджиеви презентираха на мултимедия снимки от дейността на дружеството.

Счетоводителят на дружеството г-жа Йорданка Хазърова, представи Годишен финансов отчет – изпълнение на Бюджет 2023 г. и приемане на Бюджет за 2024 г.

Председателят представи план-програмата за дейността през настоящата година. 

След изказванията всички материали на събранието бяха единодушно приети.  

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн