Архив - Новини 2022-2023
 
 


Тракийски дружества
Общо отчетно - събрание на Тракийско дружество „Одринска епопея“ - Стара Загора

На 18 март2023 г. се проведе Общо отчетно – събрание на Тракийско дружество „Одринска епопея“ – Стара Загора, при следния Дневен ред:

1. Отчетен доклад за дейността на Тракийското дружество за периода 16.04.2022 г. до 18.03.2023 г.

2. Годишен финансов отчет – изпълнение  на бюджет  2022 г.

3. Приемане на план-програма за дейността на ТД „Одринска епопея“ за 2023 г.

4. Приемане на бюджет за 2023 г.

5. Разни.

Гости на събранието бяха г-н Емил Христов, член на ВК на СТДБ и зам. – председател на 44-то Народно събрание.

За водещ на събранието бе избрана Кирилка Иванова – член на Управителния съвет на дружеството.

Отчетен доклад за дейността от периода от 16.04.2022 г. до 18.03.2023 г., изнесе председателят на дружеството Цанко Атанасов.

Приветствие към присъстващите в залата отправи г-н Емил Христов.

По време на форума Николай Хаджиев презентира на мултимедия снимки от дейността на дружеството за отчетния период.

Счетоводителят на дружеството Йорданка Хазърова, представи финансов отчет за изпълнение на бюджет 2022 г. и проекто-бюджет за 2023.  

Председателят представи план-програмата за дейността през настоящата година. 

След изказванията всички материали на събранието бяха единодушно приети

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн