Архив - Събития-Регионални 2011-2023
 
 


Тракийски дружества
Промоция на книгата на Петра Мечева „Тракия не ще забравим! Поглед към историята на Тракийското дружество в Стара Загора“

На 15 октомври 2020 г., в Регионална библиотека „Захарий Княжевски“ в Стара Загора, Съюзът на тракийските дружества в България и Старозагорското ТД „Одринска епопея“ организираха промоция на книгата на Петра Мечева „Тракия не ще забравим! Поглед към историята на Тракийското дружество в Стара Загора“.

На представянето на книгата присъстваха Кр. Премянов - предсдател на СТДБ, Михаил Вълов - зам-председател на УС на СТДБ, Цанко Атанасов - член на ВК на СТДБ и председател на ТД "Одринска епопея", проф. Св. Елдъров - член на ТНИ, Ваня Мечева - редактор на книгата, тракийци, журналисти и общински съветници.

Книгата на авторката, която е член  на УС на СТДБ,  дългогодишен председател на ТД „Одринска епопея“ и на ТЖС, е посветена на историята на ТД в Стара Загора.

Проф. Светлозар Елдъров - член на Тракийския научен институт, представи книгата, в чиито предговор е написал:

Книгата на Петра Мечева е много навременна, защото днес още по-ярко изпъква значението на историческата памет като част от националната ни идентичност. Историята на тракийското движение е неделима част от историята на българския народ, която всички съвременници сме длъжни да познаваме, за да имаме верен ориентир в координатната система на минало, настояще ши бъдеще. Това е книга-чист извор на родолюбие и поука, от който всеки може да черпи с пълни шепи. Нека живата вода на нейното познание да освежава историческата памет на бъдещите й читатели и да укрепва любовта им към България!

Той посочи, че новата книга на Петра Мечева безспорно може да се определи като сполучлив и ценен принос към историята на тракийската организация в Стара Загора. Определи я като много навременна, защото днес още по-ярко изпъква значението на историческа памет като част от на националната ни идентичност. Книгата на Петра Мечева е чист извор на родолюбие и поука, от който всеки може да черпи с пълни шепи.

В своето изказване Кр. Премянов припомни заслугите на П. Мечева към СТДБ като председател на старозагорското Тракийско дружество „Одринска епопея“ и към Тракийският женски съюз, подчерта че тя е сред инициаторите за поставянето на паметници, посветени на Капитан Петко войвода, един от които е  в Стара Загора. Председателят на СТДБ припомни удовлетворението, с което той, представители на Съюза както и настоящият председател на Старозагорското ТД Цанко Атанасов, са работили за номинирането на П. Мечева за почетен гражданин на Стара Загора.

Председателят на ТД „Одринска епопея“ също сподели своите впечатления от книгата и от съвместната си работа с г-жа Мечева.

Зам. кметът на Община Стара Загора г-жа Иванка Сотирова  сподели, че Петра Мечева е оставила трайна следа в град Стара Загора и от нейната книга в бъдеще ще може да се черпи информация за важни обекти в града.

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн