Архив - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
Резултати от Областния ученически конкурс „Моята история за Тракия“

Класиране на ученическите конкурсни работи на Областния ученически конкурс „Моята История за Тракия“, проведен по повод 120 години от основаването на Тракийската организация в град Стара Загора и 175 години от рождението на Капитан Петко Войвода.

КЛАСИРАНЕ
Рисунка (I-IV клас)

Място Име Клас Училище Населено място
II Калоян Пенчев IV  VI ОУ „Свети Никола“ Стара Загора
III Теодора Грудева IV II ОУ „“Петко Р. Славейков“ Стара Загора

Рисунка (V-VII клас)
Място Име Клас Училище Населено място
I Полина Стоянова Тенева VI VI ОУ „Свети Никола“ Стара Загора
II Мартина Ивова Тодорова V VI ОУ „Свети Никола“ Стара Загора
II Радост Банкова VII II ОУ „“Петко Р. Славейков“ Стара Загора
III Елица Станиславова Делчева V VI ОУ „Свети Никола“ Стара Загора

Рисунка (VIII-X клас)
I Мариела Драгомирова Желязкова IX НПГВМ „Иван Павлов“ Стара Загора

Презентация (I-IV клас) – няма класирани

Презентация (V-VII клас)
I Михаела Рачева VII VI ОУ „Свети Никола“ Стара Загора
I Габриела Минчева Минчева VI II ОУ „“Петко Р. Славейков“ Стара Загора
II Янита Димова VI II ОУ „“Петко Р. Славейков“ Стара Загора
II Виктория Бурова VI II ОУ „“Петко Р. Славейков“ Стара Загора
III Йордан Красимиров Йовков VI VI ОУ „Свети Никола“ Стара Загора

Презентация (VIII-X клас)
I Кадирджан Айдън Иса IX НПГВМ „Иван Павлов“ Стара Загора
II Стилиан Славов Славов X НПГВМ „Иван Павлов“ Стара Загора
II Николай Христомиров Николов X НПГВМ „Иван Павлов“ Стара Загора
II Ростислав Руменов Лефтеров X НПГВМ „Иван Павлов“ Стара Загора

Презентация (XI-XII клас) – няма класирани

Стихотворение/есе/разказ (I-IV клас) – няма класирани

Стихотворение/есе/разказ (V-VII клас)
I Митко Стоянов Милев VII VI ОУ „Свети Никола“ Стара Загора
II Габриела Минчева VI II ОУ „“Петко Р. Славейков“ Стара Загора
II Таня Ковачева VII VI ОУ „Свети Никола“ Стара Загора
III Тихомира Димитрова Митева VI VI ОУ „Свети Никола“ Стара Загора
III Валентина Кънчева Монева VII VI ОУ „Свети Никола“ Стара Загора


От мое име и от името на Тракийско дружество „Одринска епопея“ – Стара Загора изказвам искрена благодарност за участието на учениците в конкурса.

Уверен съм, че това наистина е подпомогнало самостоятелната изява на изследователските и творческите им възможности, допринесло е за развитието на интереси, потребности и нагласи, свързани с идеята за самостоятелното учене-чрез търсене, набавяне, анализиране и интерпретиране на актуална информация, както и за формирането на ценностни ориентири и личностни качества, свързани с ученето и патриотичното възпитание.

Благодаря на директорите за това, че популяризираха сред учениците и учителите информацията за конкурса.
Благодаря на учителите за това, че подкрепиха своите ученици при изявите на техните таланти.
Специални благодарности към г-н Иван Желязков, старши експерт по български език и литература от Регионално управление по образование - Стара Загора за активното съдействие при организиране и провеждане на Областния ученически конкурс!
            
ЦАНКО АТАНАСОВ
Председател на ТД „Одринска епопея“, Стара Загора

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн