Архив - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
Резултати от конкурс на тема: „Не забравяйте, но не отмъщавайте!“

Класирането на ученическите конкурсни работи на Старозагорския  областен ученически конкурс на тема: „Не забравяйте, но не отмъщавайте!“, проведен по повод  105 години от падането на Одринската крепост, 115 години от Преображенското въстание и  105 години  от разорението на тракийските българи.

Категория РИСУНКА, възрастова група V-VII клас:

I място: не се присъжда

II място: Еленабел Драгомиров (VII клас, VI ОУ „Свети Никола“, град Стара Загора)

III място: Велик Генчев (VII клас, VI ОУ „Свети Никола“, град Стара Загора), Мартин Караколев, (VII клас, VI ОУ „Свети Никола“, град Стара Загора)

IV място: не се присъжда

Категория РИСУНКА, възрастова група VIII-XII клас:

I място: не се присъжда

II място: Мариела Драгомирова Желязкова (VIII клас, НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора)

III място: не се присъжда

IV място: не се присъжда

Категория ПРЕЗЕНТАЦИЯ, възрастова група V-VII клас:

I място: Кристиана Красимирова Райкова (V клас, II ОУ „Петко Р. Славейков“, град Стара Загора) и Анжелика Бруно Калип (V клас, II ОУ „Петко Р. Славейков“, град Стара Загора)

II място: Мирослав Наков Димитров (VI клас, I ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, град Гълъбово) и Желязко Недялков Димитров (VII клас, I ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, град Гълъбово), Радосвета Антонова Банкова (VI клас, II ОУ „Петко Р. Славейков“, град Стара Загора)

III място: Жани Янев Янев (VI клас, II ОУ „Петко Р. Славейков“, град Стара Загора)
IV място: не се присъжда

Категория ПРЕЗЕНТАЦИЯ, възрастова група VIII-XII клас:

I място: Веселин Петранчев и Кристина Йорданова (клуб „Хаджиеновци“, ПГ „Иван Хаджиенов“, град Казанлък)

II място: Николай Христомиров Николов (IX клас, НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора)

III място: Кадиржан Айдън Иса (VIII клас, НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора), Ростислав Руменов Лефтеров (IX клас, НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора)

IV място: не се присъжда

От мое име и от името на Тракийско дружество „Одринска епопея“ – Стара Загора изказвам искрена благодарност за участието на учениците в конкурса. Уверен съм, че това наистина е подпомогнало самостоятелната изява на изследователските и творческите им възможности, допринесло е за развитието на интереси, потребности и нагласи, свързани с идеята за самостоятелното учене-чрез търсене, набавяне, анализиране и интерпретиране на актуална информация, както и за формирането на ценностни ориентири и личностни качества, свързани с ученето и патриотичното възпитание.

Благодаря на директорите за това, че популяризираха сред учениците и учителите информацията за конкурса!

Благодаря на учителите за това, че подкрепиха своите ученици при изявите на техните таланти!

Специални благодарности към г-н Иван Желязков, старши експерт от Регионално управление по образование - Стара Загора за активното съдействие при организиране и провеждане на Областния ученически конкурс!

ЦАНКО АТАНАСОВ
Председател на ТД „Одринска епопея“ -  Стара Загора

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн