Архив - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
Заседание на Регионалния съвет на тракийските дружества в Старозагорски регион

На 27 юли т.г. в Тракийския дом в Стара Загора се проведе заседание на Регионалния съвет на тракийските дружества от Старозагорски регион – Казанлък, Енина, Бузовград, Копринка, Дъбово, Горно Ботево, Хан Аспарухово, Ракитница.

То бе водено от г-н Цанко Атанасов председател Тракийско дружество „Одринска епопея“ – Стара Загора и председател на Регионалния съвет.

Заседанието протече при следния дневен ред:

     1.Отчет на проведените мероприятия и предстоящи задачи

     2.Организационни въпроси,  касаещи дейността на дружествата в региона

По точка първа председателите отчетоха дейността си за изминалия период и информираха за предстоящите задачи до края на годината, както и за съвместната им работа с други НПО - организации и местни институции в съответните селища в региона.

Обсъдени бяха и въпроси, свързани с Националната програма на СТДБ и предстоящите мероприятия до края на годината.

В заседанието участва и г-жа Кирилка Иванова, председател на Клуба на жената тракийка към Тракийско дружество „Одринска епопея“ - Стара Загора. Тя запозна присъстващите с решенията от работната среща на актива на ТЖС при СТДБ във връзка с 85 годишнината от създаването на ТЖС.

Председателят на Регионалния съвет на тракийските дружества - Стара Загора г-н Цанко Атанасов изказа благодарност на всички председатели за тяхната активна работа за тракийската кауза и запазване на тракийските идеали.

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн