Архив - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
Събрание на тракийско дружество „Тракия“ в столицата

На 19 май 2021 г., столичното тракийско дружество „Тракия“ проведе събрание, което протече при следния дневен ред:

• доклад от председателя Краснодар Беломорски  относно организационното състояние на дружеството;

• избор на Управителен съвет;

• приемане на план-програма за 2021 г.;

• приемане на финансов план за 2021 г.

Докладът на председателя бе приет единодушно от присъстващите. След конструктивна  дискусия бяха приети план-програма  и финансов план на дружеството за 2021 г.

В новия Управителен съвет бяха избрани:

Краснодар Беломорски - председател

Мария Божкова - зам. председател

адв.Светла Пълева - отговорен секретар

д-р Динко Странски - член

Петко Стамболиев - член

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн