Актуално - Новини
 
 


Тракийски дружества
Обява за предстоящо Отчетно - изборно събрание на Регионалното тракийско дружество във Варна

Регионалното тракийско дружество - Варна  ще проведе своето годишно отчетно-изборно събрание на 12 септември 2022 г. в Клуба на дружеството, ул. „Преслав“ № 30 от 17 ч. при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството за периода 2020 - 2022 г.

2.Доклад на Контролния съвет

3.Избор на нови ръководни органи - Управителен съвет и Контролен съвет.

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн