Архив - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
Отчетно-изборно събрание на ТД „Царевец” във Велико Търново

На 12 декември 2020 г. се проведе отчетно-изборно събрание на ТД „Царевец” във Велико Търново

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през отчетния период

2. Доклад на Контролно ревизионната комисия

3. Избор на Председател и Управителен съвет

4. Промени в Устава

Временно изпълняващият длъжността председател на Тракийско дружество „Царевец” – Паулина Петрова направи задълбочен аналитичен отчет за дейността на дружество през изтеклия период.

На мястото на починалия Л. Петров, за председател на Тракийско дружество „Царевец”, бе избрана Паулина Петрова, а за членове на Управителния съвет - Венцислава Петкова Петрова, Наталия Владимирова Сотирова, Никола Ясенов Милчев. Приети бяха и двама нови членове на тракийското дружество.

Промените в Устава потвърдиха принадлежността на дружеството като колективен член на Съюза на тракийските дружества в България.

След събранието Паулина Петрова сподели: "Радостна съм, че на днешното събрание единодушно се прие кандидатурата ми за Председател на ТД „Царевец 2011“. За мен тракийската кауза  е много лична и ще работя със сърце  за защита на интересите на дружеството."

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн