Архив - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
Покана за заседание на НС на ТЖС при СТДБ

Съпредседателите на Тракийски женски съюз към СТДБ свикват заседание на Национален съвет на ТЖС при Съюза на  тракийските дружества в България.  което ще се проведе на 17 ноември 2018 г. от 11.00 ч. в гр.Бургас, ул. „Фердинандова” №2А, ет 2, офис 6 „Младежки глас“ (до община Бургас).

Заседанието ще ес проведе при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността през 2018 г. на  национално равнище и по места
2.Приемане на план за работа през 2019 г.
3.Разни

Поканват се да присъстват членовете на Националния съвет (жени - председателки на тракийски дружества и председатели на женски секции към тракийските дружества при СТДБ).
 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн