Събития - Национални
 
 


Тракийски дружества
Национална изборна конференция на Тракийския младежки съюз при СТДБ

На 18 май т.г., в гр. Свиленград се проведе Национална изборна конференция на ТМСБ при СТДБ. Присъстваха представители на тракийските младежки  дружества от цялата страна.

Гости на форума бяха Красимир Премянов - председател на СТДБ, Краснодар Беломорски - зам. - председател на СТДБ и председател на Тракийското дружество в гр. София, Кирил Сарджев - член на ЦР на СТДБ и председател на Тракийско дружество „Георги Сапунаров“, гр. Хасково, д-р Ваня Иванова главен редактор на в. „Тракия“ и член на УС на ТНИ, Василка Вангелова - член на ВК на СТДБ и председател на Тракийско дружество „Тракия“ – Свиленград.  

Конференцията започна при наличен кворум в обявения час.

Младежите бяха приветствани от председателя на СТДБ г-н Премянов, който изтъкна значимостта на ТМСБ за Тракийската организация. Председателят на Съюза  награди с юбилеен медал „180 години Капитан Петко войвода“ д-р Мария Неделчева, Десислава Костова и Цанко Атанасов. Тримата бяха удостоени с високата награда за активната им дейност в полза на тракийската кауза.

Младежите получиха  Поздравителен адрес от Тракийския научен институт, в който се казва следното:

Уважаеми членове на НС на ТМС,

Уважаеми г-жо Костова, уважаеми г-н Атанасов – съпредседатели на ТМС,

Скъпи приятели,

Днешният форум се провежда в годината, в която Тракийският младежки съюз при СТДБ чества своя стогодишен юбилей. Позволете ми, от името на Тракийския научен институт и от мое име да поздравя Вас и Вашите членове със знаменателната годишнина.

Преди един век тракийските младежи, водени от обичта си към родната им Тракия, положиха основите на организация, чрез която да се сдружават и подпомагат взаимно, да ратуват за подобряването живота на бежанците и връщането по родните им места, да се грижат за развитието на своите членове, да служат солидарно на общите цели на тракийското движение в България. 

През годините Тракийският младежки съюз измина дълъг и нелек път. Днес, през XXI век Вие продължавате завета на своите предци, съхранявате паметта за миналото на Тракия и тракийските българи, приобщавате към тракийската кауза младите хора и в общата си работа се опознавате и развивате чувство на съпричастност и подкрепа. 

Желаем Ви и занапред да бъдете здрави,  да привличате членове и съмишленици, да постигате нови успехи в осъществяването на целите и задачите на Тракийския младежки съюз – за  съхраняването на българския дух, за просперитета и мирното бъдеще на отечеството ни!

Водещ на конференцията бе Десислава Костова, а протоколчик - д-р Мария Неделчева от гр. Хасково. 

Отчетен доклад за дейността на ТМСБ за периода 2021-2024 г. изнесе съпредседателят на младежката организация Цанко Атанасов, който констатира успешен отчетен период. Докладът беше приет от присъстващите.

Участниците в онференцията препотвърдиха мандата на досегашните членове, физически лица - Цанко Атанасов - Стара Загора, Светла Славова - Димитровград, Павел Петков-Димитровград, Милена Апостолова-Бургас, Петър Иванов-Варна, д-р Мария Неделчева - Хасково.

За съпредседатели на ТМСБ през следващия тригодишен период бяха преизбрани Десислава Костова от Димитровград и Цанко Атанасов от Стара Загора. За секретар бе избрана д-р Мария Неделчева от гр. Хасково.
За член на ТМСБ при СТДБ беше приета и новоучредената младежка секция с председател Симеон Кулиш при Регионално тракийско дружество в гр. Варна.

Конференцията прие Национална програма на ТМСБ за 2024 г. За свой приоритет през новия тригодишен период младежите посочиха изграждането на нови младежки дружества и обновяването на състава на организацията.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн