Архив - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
Национална изборна конференция на ТМСБ при СТДБ

На 4 септември т.г., в гр. Стара Загора се проведе Национална изборна конференция на ТМСБ при СТДБ. Присъстваха представители на тракийските младежки  дружества от цялата страна. Гости на форума бяха: г-н Премянов - председател на СТДБ, Михаил Вълов, зам. председател на ЦР на СТДБ и председател на ТД „Тракия“ в гр. Ямбол, Кирил Киряков, зам.-председател  на ВК на СТДБ и председател на ТД Лазар Маджаров, Стефан Колев, член на ВК на СТДБ и председател на ТД „Странджа“ в Бургас, Чавдар Георгиев, член на ЦР на СТДБ.

Конференцията започна при наличен кворум в обявения час. Младежите бяха приветствани от председателя на СТДБ г-н Премянов, който изтъкна значимостта на ТМСБ за Тракийската организация.

Младежите определиха за водещ на конференцията съпредседателя на ТМСБ при СТДБ - Десислава Костова, а за протоколчик - Светла Славова от Димитровград. За преброител бе избрана Даниела Василева от Свиленград. Бе избрана и комисия по избора в състав: Милена Апостолова от Бургас-председател, членове: Николай Хаджиев от Стара Загора и Татяна Казакова от Сливен.

Съпредседателят на ТМСБ - Цанко Атанасов изнесе отчетен доклад за периода 2017-2021година. Акцентите бяха поставени върху  проведените мероприятия, различни от тези на СТДБ. Посочени бяха двата симулирани ученически процеси, проведени съответно в РС-Димитровград и в РС-Харманли за обезщетенията на тракийските бежанци, събитието в Общински музей в Димитровград, посветено на малко известните тракийски войводи, посещението в Брюксел по покана на евродепутата - Петър Курумбашев, както и кръглата маса в Димитровград. Специално внимание бе отделено и на знамето на ТМСБ при СТДБ, подарено от председателя на ТД „ Родопи“- Асеновград-г-жа.Ели Воденичарова. Младежите приеха и програма.

Официално за членове на ТМСБ при СТДБ бяха приети и новоучредените през периода тракийски младежки дружества - ТМД „Таньо войвода“ в Асеновград, ТМД  „Георги Кондолов“  - Бургас, ТМД „ Рада Кравкова“- Казанлък, ТМД „ Михаил Герджиков“-Сливен, ТМД „Тракия“- Свиленград, ТМД - Карнобат и ТМД „Царевец 2021“- Велико Търново. Председателите им бяха приети за членове на НС. С мандат от три години бяха избрани и три нови членове - физически лица - д-р Мария Неделчева-Хасково, д-р Динко Странски и Вяра Жекова  от София, както и беше препотвърден мандата на досегашните членове - Цанко Атанасов - Стара Загора, Светла Славова-Димитровград, Павел Петков-Димитровград, Милена Апостолова-Бургас, Петър Иванов-Варна. Бяха приети и изменения в статута на ТМСБ при СТДБ, касаещи възрастта на членовете.

Съпредседателите-Десислава Костова-Димитровград и Цанко Атанасов-Стара Загора бяха преизбрани за нов тригодишен период.

За секретар на ТМСБ при СТДБ бе избрана Светла Славова-Димитровград.

За свой приоритет през новия тригодишен период младежите посочиха изграждането на нови младежки дружества и обновяването на състава.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн