Архив - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
Предстояща Национална отчетно - изборна конференция на ТМСБ при СТДБ

Във връзка с решение на Народното събрание и Правителството на Република България и във връзка с извънредни мерки за защита здравето на населението от опасностите, произтичащи от  развиващата се епидемия от коронавирус в нашата страна, Националната отчетно – изборна конференция на ТМСБ при СТДБ ще се проведе на 30.05.2020 г., от 11.00 часа в гр. София, ул.Стефан Караджа 7А, при следния

ДНЕВЕН РЕД:


1.Отчет за дейността на ТМСБ при СТДБ за периода 13.05.2017 - 4.04.2020 г.
Докладва Цанко Атанасов-съпредседател

2.Приемане план-програма на ТМСБ при СТДБ за 2020 г.
  Докладва Цанко Атанасов-съпредседател

3. Приемане на членове на ТМСБ при СТДБ
         3.1нови тракийски младежки дружества
         3.2.физически лица с мандат от 3 години
         Докладва Десислава Костова-съпредседател

4.Прекратяване на членството на физически лица-членове на ТМСБ при СТДБ
Докладва Десислава Костова-съпредседател

5.Приемане изменения на статута на ТМСБ при СТДБ
Докладва Десислава Костова-съпредседател

6.Избор на съпредседатели за срок от 3 години
Докладва-председател комисия пo предложенията

7.Разни

В случай на липса на кворум, заседанието на конференцията ще се проведе от 12.00 часа на същото място, дата и при същия дневен ред и решенията ще бъдат законни, колкото и членове да се явят.

Д. Костова и Ц. Атанасов,
съпредседатели на ТМСБ при СТДБ


 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн