Архив - Новини 2011-2013
 
 


Тракийски дружества
БАН, СТДБ и ТНИ подписаха споразумение за съвместна дейност

Днес, 24 септември, в Българската академия на науките, председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров, председателят на Съюза на тракийските дружества в България/СТДБ/ Красимир Премянов и директорът на Тракийския научен институт/ТНИ/ чл. кор. проф. Васил Проданов подписаха споразумение за съвместна дейност.

То е продуктивано от общото желание и разбирането да установят и развиват ползотворно сътрудничество в съгласие и в продължение на традициите, поставени от техните предци през двадесети век и с убеждението, че науката е основен двигател на човешкия прогрес и общественото развитие.

Предмет на споразумението е трите институции да развиват съвместна научно-изследователска, издателска и популяризаторска дейност в областта на общественото и хуманитарно познание.

Обединявайки усилията и знанията  на своя научен и експертен потенциал, БАН, СТДБ и ТНИ ще съдействат за по-зъдълбоченото проучване на културно-историческите и съвременни процеси в България, на Балканите и конкретно на регион Тракия.

Те ще изработват експертни оценки и предлагат конкретни политики за решаването на актуални проблеми на българската нация, както и ще допринасят за преодоляването на историческите травми и стереотипи в отношенията на балканските народи.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн