Архив - В медиите 2011-2019
 
 


Тракийски дружества
БАН, Съюзът на тракийските дружества и Тракийски научен институт подписаха споразумение

София. Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров, председателят на Съюза на тракийските дружества в България - СТДБ Красимир Премянов и директорът на Тракийския научен институт - ТНИ чл. кор. проф. Васил Проданов подписаха споразумение за съвместна дейност, съобщиха от пресцентъра на Съюз на тракийските дружества.

Споразумението е продиктувано от общото желание и разбирането да установят и развиват ползотворно сътрудничество в съгласие и в продължение на традициите, поставени от техните предци през двадесети век и с убеждението, че науката е основен двигател на човешкия прогрес и общественото развитие. Предмет на споразумението е трите институции да развиват съвместна научно-изследователска, издателска и популяризаторска дейност в областта на общественото и хуманитарно познание.

Обединявайки усилията и знанията на своя научен и експертен потенциал, БАН, СТДБ и ТНИ ще съдействат за по-задълбоченото проучване на културно-историческите и съвременни процеси в България, на Балканите и конкретно на регион Тракия. Те ще изработват експертни оценки и предлагат конкретни политики за решаването на актуални проблеми на българската нация, както и ще допринасят за преодоляването на историческите травми и стереотипи в отношенията на балканските народи.

/Агенция Фокус
 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн