Архив - В медиите 2011-2019
 
 


Тракийски дружества
БАН и Съюзът на тракийските дружества в България подписаха споразумение за сътрудничество

На 24.09.2013 год., в Българската академия на науките беше подписано споразумение за сътрудничество между Академията и Съюза на тракийските дружества в България /СТДБ/. Подписи под документа поставиха Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров и Председателят на СТДБ Красимир Премянов.

На базата на подписания документ БАН и Съюзът на тракийските дружества в България ще извършват съвместна научно – изследователска, издателска  и популяризаторска дейност.

Сътрудничеството ще се осъществява чрез организиране на научни форуми и прояви, чрез разработване и реализиране на съвместни изследователски проекти от национален и международен характер, чрез изработване на експертни становища и формулиране на политики и стратегии.

СТДБ ще осигури на учените от БАН сътрудничество с териториалните дружества по места и свързаните с тях регионални изследователи. От своя страна Българската академия на науките ще предостави достъп до Националния архив и Централната библиотека на Академията, както и участие на специалисти от съответните научни звена.

http://www.bas.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0079&n=001724&g

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн