Архив - Новини 2022-2023
 
 


Тракийски дружества
Покана за отчетно събрание на филиала на ТНИ във Варна

На 23.03.2023 г. от 17.00 ч. в клуба на ул. "Драгоман" 14 ще се проведе годишното отчетно събрание на филиала на ТНИ-Варна  при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчетен доклад за дейността на ТНИ-Варна за 2022 г.
2. Програма за дейността на филиала за 2023 г.
3. Финансов отчет за 2023 г.
4. Прием на нови членове
5. Разни


 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн