Актуално - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
Документалната изложба „125 години организирано тракийско движение в България“ гостува в град Гоце Делчев

На 14 октомври 2021 г. в 18:00 часа в изложбената зала на Дома на културата в гр. Гоце Делчев бе представена документалната изложба “125 години организирано тракийско движение в България”, подготвена от Съюза на тракийските дружества в България и Тракийския научен институт в партньорство с Държавна агенция „Архиви“, Научния архив при Българската академия на науките, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

На откриването присъстваха Богдан Боцев, зам.-кмет на общината, Красимир Премянов, председател на СТДБ, Златка Тюмбелекчиева, уредник в общинския исторически музей, д-р Ваня Стоянова от Института за исторически изследвания при Българската академия на науките и научен секретар на ТНИ, граждани и гости, сред които много учители, представители на културната общественост в града и медиите. 

Във встъпителните си думи Златка Тюмбелекчиева отбеляза, че с документалната изложба започва празничната програма, посветена на 109-та годишнина от освобождението на гр. Неврокоп/Гоце Делчев от османска власт. Тя припомни имената на героите, благодарение на които градът става част от българската държава. Г-жа Тюмбелекчиева изтъкна, че изложба е тематично свързана с близката по съдба на македонските българи Тракия. Тя изрази надежда, че ще намери отклик сред младите хора, на които ще помогне да опознаят по-добре историята на борбите за национално освобождение и обединение, част от които е организираното тракийско движение.

Д-р Ваня Стоянова запозна присъстващите с екипа, създал изложбата и представи нейното съдържание. Историческата й част разкрива различните форми и етапи, през които преминава тракийското движение в България. То започва със създаденото през 1896 г. дружество „Странджа“ от бежанци и преселници от Одринско с цел да брани техните политически и културни права. Д-р Стоянова подчерта, че през 1899 г. в името на единството на националноосвободителната борба на македонските и тракийските българи дружество „Странджа“ се саморазпуска, а членовете му се вливат в организацията на Върховния македоно-одрински комитет. Тракийските българи участват във всички организации в България, които си поставят за цел свободата на Македония и Одринска Тракия. След Балканските войни историческите обстоятелства налагат тракийското движение да тръгне по самостоятелен път. Тракийските бежанци създават масова, непартийна организация, която се бори за защита на техните интереси и опазване на културно-историческата им памет. Таблата, посветени на съвременната история показват как днешните наследници на тракийските бежанци, организирани в СТДБ, почитат своите предци, отбелязват годишнините на значимите исторически събития и личности, защитават имуществените права на тракийци, съхраняват техния фолклор, традиции и национална идентичност. Накрая д-р Стоянова изтъкна, че всяка година в традиционния събор на Попови ливади край гр. Гоце Делчев, посветен на Илинденско-Преображенското въстание, тракийските българи в лицето на СТДБ и ТНИ изразяват своята признателност и преклонение към участниците във въстанието, защото корените им са общи, както е обща и каузата им – България. 

В словото си  Красимир Премянов благодари на кмета на община Гоце Делчев Владимир Москов за поканата изложбата да бъде показана в града и задоволството си от вниманието, което присъстващите й отдават. Под впечатлението на наскоро проведеното национално тракийско поклонение „Ден на тракийската памет“ в гр. Маджарово той припомни за извършения първи геноцид над тракийските българи през 1913 г. и за хилядите невинни жертви, паднали в него. Настоящата изложба е важна, защото тя е знак за единението на българската нация, каза председателят на Съюза на тракийските дружества в България. Въстанието в Странджа от 1903 г., което честваме всяка година на Петрова нива, е част от общото Илинденско-Преображенско въстание и солидарността, с която тракийци се включват в него, за да подкрепят своите братя в Македония, е най-доброто доказателство за неговия български характер. Кр. Премянов сподели, че при представянето й на открито в столицата текстовете  в изложбата са били на български и английски език. Това  косвено е дало възможност да се припомни на представителите Великите сили за историческия им дълг към българите, чиято южна граница след Втората световна война е била застрашена, но запазена благодарение на защита, оказана от съветската делегация по време на Парижката мирна конференция през 1947 г.  Накрая той отбеляза, че всичко, което СТДБ прави е със съзнанието то да достигне до младите хора, да им покаже, че нищо от постигнато не е получено даром, че за него за дадени жертви  и че са нужни общи усилия, за да го съхраним и направим България просперираща и модерна европейска държава.

През следващата седмица документалната изложба може да бъде разгледана в залите на Общински исторически музей – Гоце Делчев.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн