Архив - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
Конкурс за есе, разказ на тема: „Завръщане към корените”

Да се завръщаме към корените си!
Да поддържаме огъня на синовната обич и преклонение!
Да го разгаряме и на младите и на децата предаваме!
За да има РОД РОИ СЕ, РОД НЕ ГИНЕ!

СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ
ТРАКИЙСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА
„ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ КОРЕНИТЕ“ И  „ПО ОБРАТНИЯ ПЪТ НА ДЕДИТЕ НИ“
обявяват

КОНКУРС
за есе, разказ на тема:
“ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ КОРЕНИТЕ“
(Родовата памет е жива!)

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Посвещава се на тракийци и малоазийци, на тракийските и малоазийските бежанци от Беломорска и Одринска Тракия и Мала Азия, на дедите
Време:   28.11.2017 г. - 30.03.2018 г.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

1.   Да засили интереса на учениците към родовите им корени,  да държи жива родовата памет и чувството на гордост и достойнство, че са наследници на тракийци и малоазийци, на дедите си;
2.  Да се активизират младите хора в изследването и запазването на родовите корени;
3.  Да представят авторски идеи и интерпретации по темата, въз основа на разкази и преразкази от членовете на изследвания род;
4.  Да покажат оригинално мислене.

УЧАСТНИЦИ:
Ученици от 1 до 12 клас, които проявяват интерес към родовата памет.
Участието е индивидуално.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Проекта трябва да е написан на компютър в обем не повече от три стандартни страници.
Желателно е да се изпише името на родителя  или консултанта, подпомогнал автора при разработването на проекта.
Проектите да бъдат представени на електронен или на хартиен носител.
Класирането ще става по-отделно в три възрастови групи:
1-ва група: от първи до четвърти клас;
2-ра група: от пети до седми клас;
3-та група: от осми до дванадесети клас.

Разработените проекти трябва да се изпратят на електронен или хартиен носител до 30.03.2018 г. на адрес:
гр. София - пощ. код 1527
ул. “Кешан“ 3, ап. 18
Национална инициатива „Завръщане към корените“ и  „По обратния път на дедите ни“
Божана Богданова, председател            
или на:
е-maiil: bojana.bogdanova@gmail.com
janet_kg@abv.bg

ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ:

Оценяването на проектите ще се извърши от комисия за трите възрастови групи.
При оценката ще се имат предвид следните критерии:
• Оригиналност;
• Творчески подход;
• Стил и езикова компетентност.

НАГРАДИ:

Всички участници ще получат грамоти и предметни награди.
На отличените автори ще бъдат връчени „Голямата награда“ и „Специалните награди“.
 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн