Архив - Новини 2022-2023
 
 


Тракийски дружества
Научна конференция

Посвещава се на героите и мъчениците за свободата на Тракия – участници в Илинденско-Преображенското въстание и войните за национално освобождение и обединение и бежанците, прокудени от родния край


СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ, ТРАКИЙСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ И ТРАКИЙСКИ ЖЕНСКИ СЪЮЗ ОРГАНИЗИРАТ НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:  ВОЛЯ ЗА ЖИВОТ, СИЛА ЗА ПАМЕТ, НАДЕЖДА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ.

ТРАКИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ В ИЗПИТАНИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА И СЛЕД ТОВА (1913 – 2023 )

Място на провеждане: Съюза на тракийските дружества в България, ул. „Стефан Караджа“ № 7а

Дата: 24 ноември 2023 г.

ПРОГРАМА:

10.00  Откриване

Първо заседание

Водещ: Чл. кор. проф. Васил Проданов

10.15 – 10.30  Стоян Райчевски (Тракийски научен институт): Генерал Вазов в боевете за Одринската крепост и като губернатор на Тракия.

10.30 – 10.45  Доц. д-р Георги Граматиков (Тракийски научен институт): Още веднъж за събитията през 1913 г. в село Покрован, Ивайловградско – „Католическият Батак“.

10.45 – 11. 00  Доц. д-р Георги Митринов (Институт за български език –БАН): Подразделенията на Българския беломорски флот в защита на българското християнско население в Родопите по време на Междусъюзническата война (1913 г.).

11.00 – 11.15  Доц. д-р Геновева Михова (Председател на ТНИ, филиал Варна ): Отзвукът на разорението на тракийските българи през 1913 г. във Варненския край.

11.15 – 11.30  Емилия Славкова (Тракийски научен институт): Силното изригване в края на 19-ти – първите 20 години на 20-век на турския национализъм, извършител на българския геноцид в Тракия.

11.30 – 11.45  Георги Илиев (Тракийки научен институт): Един неоспорим факт за геноцида над българите.

11.45 – 12. 00  Доц. д-р Ваня Стоянова (Институт за исторически изследвания – БАН): Изселването на българите от Западна Тракия след Първата световна война.

12. 00 – 12.15  Д-р Красимира Узунова (Тракийски научен институт ): Етнодемографската структура на Хасковския регион през ХІХ-ХХ век - последица от преживените исторически събития.

12. 15 – 12. 30  Проф. д.и.н. Светлозар Елдъров (Тракийски научен институт): Тракийските българи и тракийската историческа памет в българските учебници по история от Епохата на Прехода.

12. 30 – 12. 45 Д-р Тодор Тодоров (УНСС; ВСУ „Черноризец Храбър):  Тракийският въпрос – има ли решение?

12. 45 – 13. 00 - Дискусия

13.00 – 14.00 Почивка

Второ заседание: 90 ГОДИНИ ТРАКИЙСКИ ЖЕНСКИ СЪЮЗ

Водещ: Проф. д.и.н. Светлозар Елдъров

14.00 – 14.15 Иванка Мечева (Съпредседател на Тракийския женски съюз): Родени от Тракия, родили за Тракия! 90 години от създаването на ТЖС- организацията обединила жените на Тракия.

14.15 – 14 30 Д-р Елена Александрова (Регионален исторически музий – Благоевград): Публични изяви на жените в Одринска Тракия в сферата на образованието и благотворителността (втората половина на XIX –  началото на XX век.

14. 30 –14. 45 Доц. д-р Диана Стоянова (УНИБИТ), Мариета Филчева (Директор на Исторически музей "Проф. Александър Фол" – Малко Търново ): Примерът и подвигът на жените от Малкотърновско в подготовката на Илинденско-Преображенското въстание.

14. 45 – 15. 00 Проф. д.ик. н. Пенка Найденова: Вселените тракийски жени в България и техният социален капитал.

15. 00 – 15.15 Райна Антонова-Тончева (Регионален исторически музей – Стара Загора): Старозагорки, Балканските войни и грижата за тракийските бежанци.

15. 15 – 15.30 Светла Михайлова (Регионален исторически музей - Кърджали ):  Ролята на жената в Кърджали и региона през първата половина на ХХ век.

15.30 – 15.45 – Дискусия

15.45 – Закриване на конференцията


 

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн