Архив - Събития-Национални 2011-2023
 
 


Тракийски дружества
Варна бе домакин на Национална научна конференция, посветена на 175 годишнината от рождението на Капитан Петко Войвода

На 13 декември (петък) 2019 г., в Юнашкия салон на Община Варна се проведе Национална  научна конференция под надслов: „Делото на Капитан Петко Войвода – исторически и съвременни измерения“. Тя бе посветена на 175 годишнината от рождението на Капитан Петко Войвода и е част от Програмата на Съюза на тракийските дружества в България, Тракийския научен институт и неговия филиал във Варна за честването на бележитата годишнина.

Организатори на научния форум са СТДБ, Тракийският научен институт и неговият филиал в морската столица, с подкрепата на Община Варна.

Форумът бе открит от доц. Геновева Михова - председател на филиала на ТНИ във Варна.  Тя приветства участниците и съорганизаторите, благодари на Община Варна за последователната подкрепа на тракийската кауза и предоставената зала за провеждането на конференцията, и се спря на значението на Капитан Петко Войвода за варненци. Доц. Михова предаде на участниците в конференцията специални поздрави и пожелания за ползотворна работа от големия български актьор и тракиец Васил Михайлов, който превъплъти образа на легендарния войвода в телевизионен сериал.

В словото си Красимир Премянов - председател на Съюза на тракийските дружества в България, приветства участниците в научния форум, поднесе благодарността на тракийци към Община Варна за оказваната подкрепа и към доц. Геновева Михова и нейните сътрудници за организацията на конференцията. Той представи участващите от София: член кор. на БАН проф. Васил Проданов - директор на Тракийския научен институт,  проф. Св. Елдъров от Института за балканистика с Център по тракология в БАН и член на Тракийския научен институт, проф. Илия Тодев - директор на Института за исторически изследвания в БАН, доц. Георги Митринов - от Института за български език в БАН, д-р Ваня Стоянова - научен секретар на ТНИ, д-р Ваня Иванова - член на ТНИ и редактор на сайта на СТДБ, Тодор Коруев - главен редактор на в. „Тракия“. Председателят на СТДБ акцентира на значението на конференцията като част от Програмата на Съюза и ТНИ за 2019 г. за отбелязване на 175 годишнината от рождението на Капитан Петко Войвода, като информира присъстващите, че всички мероприятия през изтичащата година се провеждат  под мотото на тази годишнина. Той подчерта, че 2019 г. ще остане паметна в историята на Съюза на тракийските дружества в България с поставянето на паметника на Капитан Петко Войвода на държавната граница на Република България при едноименния граничен пункт с Гърция. Кр. Премянов заяви, че поставянето на този паметник има особено символично значение, което се състои в мястото и начина, по който е поставен - с поглед на Войводата към отнетото от България Беломорие, за освобождението на което той е посветил живота си и за да напомня на гръцките власти за необяснимия им отказ да бъде увековечена неговата памет с паметник или паметна плоча в родното му място - Доган Хисар (Есеми). Кулминация в тържествата за 175-та годишнина на Капитан Петко Войвода ще бъде предстоящото откриване на бюст-паметника легендарния войвода и патрон на тракийци в „Алеята на бележитите българи“ в Борисовата градина редом с паметниците на Ботев и Левски. То ще се състои на 18 декември, а лентата ще пререже Румен Радев - Президент на Република България, под чиито патронаж е реализирана Програмата на СТДБ за честванията на бележитата годишнина.

Коста Базитов - заместник-кмет на Община Варна, приветства участниците в конференцията, чието провеждане във Варна оцени високо на фона на значението на Капитан Петко Войвода за варненци. В словото си той подчерта значението на познанието за миналото като важна предпоставка за бъдещето.

Първата секция на конференцията бе посветена на  национални аспекти от участието на Капитан Петко Войвода в националноосвободителните борби на българския народ и отражението им в литературата, фолклора и историографията.

Научният форум започна работата си с доклад на проф. Васил Проданов, който разгледа мястото на Капитан Петко Войвода в историческата памет.

Докладът на проф. д.и.н. Илия Тодев бе посветен на предосвобожденското бунтовничество в Тракия и Капитан Петко Войвода

Проф. Светлозар Елдъров се спря на мястото и ролята на Капитан Петко Войвода в съпротивата срещу несправедливите решения на Берлинския конгрес (1878/1879 г.)

Младият учен д-р Слави Славов изнесе доклад за  Дружество „Странджа” и неговото място в организираното тракийско движение в България.

Доц.д-р Георги Митринов анализира едно благодарствено писмо до Капитан Петко Войвода от българското население в Дедеагачко (1878 г.).

Д-р Ваня Стоянова изнесе интересни факти, свързани с Капитан Петко Войвода и националноосвободителното движение в края на XIX и началото на XX век.

Тодор Коруев запозна присъстващите с мястото на Капитан Петко Войвода в българската историография, литература и публицистика.

Проф. Росица Ангелова бе посветила своя доклад на фамилия Драгулеви на кръстопътя между Тракия и Македония.

Известният певец на Тракия Лазар Налбантов анализира ролята и мястото  Капитан Петко Войвода в българския фолклор.

Д-р Даниела Вичкова-Нушева запозна присъстващите с една снимката на Христо Ботев и братята му, подарена на Петко Киряков.

Втората секция на конференцията бе посветена на живота и дейността на Капитан Петко Войвода във Варна. Тя започна своята работа с представянето на документалния сборник „Войводата Капитан Петко Киряков“, чиито автор е варненският изследовател Борислав Дряновски. Книгата е издадена от Съюза на тракийските дружества в България, ТНИ и неговият филиал във Варна със съдействието на издателство „Славена“. В сборника са включени новооткрити документи, които хвърлят допълнителна светлина  за живота и дейността на легендарния Войвода, пребивавал във Варна от 1879 до 1900 г.

Във втората секция на научния форум бяха представени  следните доклади:

Станка Димитрова - Капитан Петко Войвода и Варна.

Гергана Пламенова - Документи на изследователите на делото на Капитан Петко, съхранявани в ДА - Варна. Статии, изследвания и книги.

Петър Стоянов и полковник (о.з.) Атанас Недев – Истината за насилието над Капитан Петко Войвода.

Веска Ламбова - Село Капитан Петко, Област Шумен

Д-р Димитрина Александрова - Капитан Петко Войвода и отношенията му с Малък Петко

Веселин Тракийски – Делото на Капитан Петко Войвода в миналото и днес

Д-р. Николай Илчев – Съдебното преследване на Капитан Петко Войвода по време на Стамболовото управление и съдебната му реабилитация след падането от власт на Стефан Стамболов.

Кристиана Димчева – Капитан Петко Войвода в библиотечни проекции.

Докладите на участниците в конференцията, в които авторите споделиха резултатите от своя изследователски труд, се радваха на интерес от медиите и присъстващите в залата. Те ще бъдат публикувани в сборник.

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн