Архив - Новини 2022-2023
 
 


Тракийски дружества
ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ДОКОСНАТИЯТ БЛЯН: 110 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ТРАКИЯ“

17 МАЙ 2017 г.

ЦЕНТРАЛЕН ВОЕНЕН КЛУБ – СОФИЯ, бул. „Цар Освободител“ № 7

9.30 ч. Откриване

Приветствие към участниците от Красимир Премянов, председател на СТДБ

Встъпителни думи от чл. кор. проф. Васил Проданов, председател на ТНИ

9.45-12.30 ч. Първо заседание

Водещ: Чл. кор. проф. Васил Проданов

Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров:  Одринската епопея 1912 – 1913 г. Военно значение и политически последици.

Проф. д. ист. н. Тодор Петров: Човешките загуби на воюващите сили в Балканските войни 1912 – 1913 г.

Проф. д. ист. н. Трендафил Митев: Дейността на ген. Георги Вазов начело на Лозенградското губернаторство (октомври 1912 – юли 1913 г.).

Проф. Павел Демиров, доц. Веселина Александрова, Милена Иванова: Комуникационни аспекти на Одринската епопея за освобождение на България.

Стоян Райчевски: Преговори и разисквания по определяне на границата между Турция и България в Тракия по време и след Балканските войни 1912/1913.

Чл. кор. проф. Иван Гранитски: Балканските войни и покрусата на българския дух.

Проф. д-р Георги Янков: Димитър Стаматев (Терзията) – председател на революционния комитет (1901 – 1912), мухтар и кмет на село Сачанли.

Доц. д-р Георги Митринов: Още данни за сформирането на Карлуковската чета и за участието й в Балканската война (1912 – 1913).

Доц. д-р Слави Славов: Влиянието на холерата върху бойните действия в Тракия по време на Балканската война.

Д-р Виолета Костова:  Балканската война и освобождението на Тракия на страниците на в. Мир, 1912 – 1913 г.

Дискусия

12.30 – 13. 00 ч. Почивка

13.00 – 15. 00 ч.  Второ заседание

Водещ: Проф. д.ист. н. Светлозар Елдъров

Проф. д.ик. н. Пенка Найденова:  Демографски параметри и приноси на тракийските българи в България през 1903 – 1920 г.

Доц. д-р Геновева Михова: Демографски и трудов потенциал на тракийските българи.

Антон Иванов: Предложенията за османо-български дуализъм като отчаян опит на либералните българи за пробив на превъзхождащото хладно обкръжение (1867 – 1876, 1886 – 1894).

Гл. ас. д-р Иван Винаров: Източна Румелия във външната политика на Княжество България и Османската империя (1879 – 1885).

Георги Стоянов: Стопанският  облик на Тракия до Балканските войни.

Георги Илиев: 110 години от второто българско съединение. Геноцидът над българите по време на преговорите в Лондон 1912-1913 г.

Д-р Владимир Калоянов: Таврическата болница в Свиленград.

Иванка Мечева: Поглед към участието на българските жени в Балканската война. (По повод 90-годишнината на Тракийски женски съюз).

Дискусия

15. 00 ч.  Закриване на конференцията

Поодробности в рубриката СЪБИТИЯ-НАЦИОНАЛНИ.
 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн