Архив - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
Покана за участие в Национален конкурс за ученици

Национално тракийско сдружение „Завръщане към корените“ и „По обратния път на дедите ни“ с подкрепата на Съюза на тракийските дружества в България и Тракийския научен институт обявява конкурс за есе, разказ на тема: „Завръщане към корените“ 2020 (Родовата памет е жива)

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ЕСЕ, РАЗКАЗ НА ТЕМА „ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ КОРЕНИТЕ“ (Родовата памет е жива!)

Посвещава се на тракийци и малоазийци, на тракийските и малоазийските бежанци от Беломорска и Одринска Тракия и Мала Азия, на дедите ни

Време: 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

1.Да засили интереса на учениците към родовите им корени, да държи жива родовата памет ичувството на гордост и достойнство, че са наследници на тракийци и малоазийци, наследници на дедите си

2. Да се активизират младите хора в изследването и запазването на родовите корени

3. Да представят авторски идеи и интерпретации по темата, въз основа на разкази и преразкази от членовете на изследвания род

4. Да покажат оригинално мислене.

УЧАСТНИЦИ:

Ученици от 1 до 12 клас, които проявяват интерес към родовата памет.

Участието е индивидуално.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Текстът трябва да е набран на компютър в обем не повече от пет стандартни страници.

Желателно е да се изпише името на родителя или консултанта, подпомогнал автора при разработването на проекта.

Проектите да бъдат представени на електронен или на хартиен носител.

Класирането ще става по-отделно в три възрастови групи:

1-ва група: от първи до четвърти клас;

2-ра група: от пети до седми клас;

3-та група: от осми до дванадесети клас.

Разработените проекти трябва да се изпратят на електронен или хартиен носител до 31.03.2020 г. на един от адресите:

гр. София - пощ. код 1527
ул. “Кешан“ 3, ап. 18
ТС „Национална инициатива „Завръщане към корените“ и „По обратния път на дедите ни“
Божана Богданова, председател
е-mail: bojana.bogdanova@gmail.com

ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ:

Оценяването на проектите ще се извърши от комисия за трите възрастови групи.

При оценката ще се имат предвид следните критерии:

• Оригиналност

• Творчески подход

• Стил и езикова компетентност

НАГРАДИ:

Всички участници ще получат грамоти и подаръци.

На авторите на отличените творби ще бъде връчена „Голямата награда“


 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн