Архив - Новини 2011-2013
 
 


Тракийски дружества
Общо събрание на ТНИ

На 20 декември 2013 г. в Тракийския дом в София се проведе годишното общо събрание на Тракийския научен институт.

Председателят на Управителния съвет проф. Васил Проданов направи отчет за извършената през 2013 г. работа, която бе фокусирана в няколко направления:

  • организиране на научни конференции, посветени на големите годишнини – 100 г. от Балканските войни и разорението на тракийските българи;
  • експертна дейност;
  • разширяване влиянието на тракийската организация чрез подобряване на работата с младите хора;
  • взаимодействие с други организации, на първо място със СТДБ, а така също с МНИ, БАН, СОСРЗ  и други изследователски центрове и патриотични организации.

Проф. Проданов очерта и трудностите, които стояха пред ТНИ в реализирането на неговите цели, главната от които е липсата на достатъчно финансови средства. Осъществената работа бе възможна благодарение на подкрепата на СТДБ.

След оживена дискусия, която показа интереса и ангажираността на членовете на ТНИ с тракийския въпрос и съвременните предизвикателства, беше приета програма за работата през следващата 2014 г. По традиция, отново в нея ще бъде поставен акцент върху значими годишнини от историята на тракийските българи като 170 г. от рождението на Капитан Петко войвода, 100 г. от прогонването на малоазийските българи и 80 г. от създаването на ТНИ. Наред с това, ще бъдат организирани кръгли маси по актуални проблеми, които вълнуват тракийците и българското общество, като съдбата на ислямизираните българи, евроинтеграционните процеси в Югоизточна Европа. Ще се активизират дискусиите върху новоизлезли изследвания, свързани с тракийския въпрос. Ще продължи работата и по подготовката на „Енциклопедия Тракия” в сътрудничество с институтите на БАН. 

Ръководството на ТНИ пое ангажимент през следваща година да издаде два тома от Известията на ТНИ с материалите от предходния отчетен период.

Общото събрание, по предложение на УС на ТНИ, прие двама нови членове – акад. Георги Марков, един от най-видните съвременни изследователи по нова и най-нова история, българския национален въпрос и тракийските българи и Ваня Ангелова Иванова – историк, изследовател и редактор на електронния сайт на СТДБ и ТНИ.

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн