Актуално - Позиции
 
 


Тракийски дружества
Позиция на ЦР на СТДБ и ТНИ относно спекулациите с еврорегион “Тракия”

Уважаеми читатели,
Уважаеми тракийци,

В последните седмици станахме свидетели на  негативна кампания, изпълнена с омраза, насочена срещу Съюза на тракийските дружества в България, който беше обвинен, че ще „присъединява българската област Тракия към Турция”, „ще разпокъсва България” и т.н.

Във връзка с опитите на определени среди да експлоатират патриотичните чувства на българите по непочтен начин, за сметка на тракийци, ръководствата на СТДБ и на ТНИ заявяват  следното:

Според официалното определение еврорегион е европейска форма за международна интеграция, базирана на основата на тясно сътрудничество между две или три териториални области, разположени в гранични райони на съседни държави в ЕС. Тези обединения се създават във връзка с конкретни проекти, по които всички участници използват общи средства.

В момента в Европа действат над 60 еврорегиона, създадени през последните 60 години. България участва в 6 от тях:

  • Беласица – заедно с Гърция и Република Македония;
  • Черноморски – с Румъния;
  • Дунав 21 – с Румъния и Сърбия;
  • Юробалканс със Сърбия и Македония;
  • Места-Нестос – с Гърция;
  • Стара планина – със Сърбия

Проектът “Интеграция на Тракия в рамките на Европейския съюз – създаване и развитие на Еврорегион “Тракия” е  разработен през 2006 г. от:

  • Национален център за териториално развитие - колектив с ръководител ст. н. с. д-р Юлия Спиридонова.
  • Съюз на тракийските дружества в България - колективи с ръководители ст. н. с. д-р Костадин Карамитрев, проф. д-р Делчо Порязов и адвокат Деян Матев.

Проектът е обсъден на Конференция с международно участие под патронажа на президента на Република България  в Стара Загора през януари 2006 г. и е приет като стратегия на СТДБ на ХХІІ Конгрес на Съюза, проведен в Бургас на 20 май 2006 г. На това основание всички членове на СТДБ, активисти и председатели трябва да се основават на тези решения и да ги спазват.

Когато се говори за Тракия без граници се има предвид, не късане на територии, а опит и възможност трите разпокъсани части на Тракия и тракийци, разпилени в България, Гърция и Турция, да могат да работят по съвместни проекти. Живеем вече в двадесет и първото столетие, но над  тракийци и до днес продължава да тегне миналото с неговите трагични последствия. През двадесети век Балканите бяха арена на кръвопролитни конфликти на религиозна и етническа основа, на войни, налагани от т. нар. Велики сили. Последствията бяха повече от жестоки – стотици хиляди избити; милиони прогонени от родни места, поели тежката бежанска съдба; сложни, враждебни междудържавни отношения. Такава бе и съдбата на Тракия, разделена между България, Гърция и Турция. И на хората, които я населяваха – българи, гърци, турци, арменци. Тракийските българи,  твърдо убедени, че на това трябва да се сложи край и хората трябва да живеят в мир, доверие и добросъседство, приеха своя девиз “Тракия без граници”, чрез икономическа, културна, социална интеграция в рамките на Европейския съюз. Тракия да се превърне в средищна територия на свободно безпрепятствено движение на хора и капитали, идеи и култура, на благоденствие и възход...

Припомняме всеизвестни факти, познати до болка на тракийци, които са били прокудени от родните си места, защото ние най-добре знаем цената на всяка педя българска земя и няма да допуснем спекулации и нечистоплътна пропаганда за наша сметка.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн