Архив - Новини 2011-2013
 
 


Тракийски дружества
Предстояща Национална научна конференция „100 години от разорението на тракийските българи”

СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ, ТРАКИЙСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ,  РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ,ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО „ДИМИТЪР МАДЖАРОВ” – КЪРДЖАЛИ отправят покана за участие в Национална научна конференция на тема: „100 години от разорението на тракийските българи”

През 2013 година се навършват 100 години от края на Балканската война, в която обединените в Балканския съюз народи слагат край на петвековното османско господство на Балканите. С невиждана храброст и патриотизъм и водени от идеята за свобода и национално обединение българските войски печелят решаващите за изхода на войната битки на тракийския фронт, увенчани с Одринската епопея от март 1913 г. Радостта от победата, потвърдена от Лондонския мирен договор от 17 май 1913 г. е заличена от поражението в следващата, Междусъюзническа война. Българите от завладените от балканските съюзници територии в Македония, Беломорска Тракия и окупираната от Турция Източна Тракия се изправят пред нови изпитания. Особено жестока е съдбата на тракийци, които през късното лято и ранната есен на 1913 г. са подложени на гонения, разорение и физическо унищожение. Процесът на обезбългаряване на Източна и Западна Тракия продължава и през следващото десетилетие. Стотици хиляди бежанци намират подслон в България, а техните потомци съхраняват спомена за погрома заедно с тъгата по своя бащин край и родов корен.

Балканските войни и последиците от тях слагат отпечатък върху историческата съдба на българския народ и държава за цяло столетие напред. Героичните и трагични събития залягат дълбоко в националната памет и се превръщат в градиво за националната идентичност.

В чест на 100-годишния юбилей от Балканските войни и в памет на съдбата на българите от Тракия, Съюзът на тракийските дружества в България, Регионалният съвет на тракийските дружества – област Кърджали, Тракийското дружество „Димитър Маджаров” – гр. Кърджали и Тракийският научен институт имат удоволствието да Ви поканят да участвате в Национална научна конференция на тема: „100 години от разорението на тракийските българи”, която ще се проведе на 12 октомври 2013 г. в град Кърджали.

Целта на конференцията е да осмисли от гледна точка на историческата дистанция  и да предложи съвременен прочит на етнодемографските, социално-икономически и културни процеси в Тракия през ХХ век, да внесе в научно обращение нови факти и документи, да потърси мястото им в колективната и индивидуална памет.

Научната дискусия ще обхване следните примерни тематични направения:
- Войните през XX век и етнодемографските процеси в Тракия;
- Настаняване, оземляване и социална адаптация на тракийските бежанци;
- Тракийската организация – активен фактор в решаване на проблемите на тракийските бежанци и съхраняване на тяхната идентичност;
- Въпросът за тракийските бежанци в международните и двустранни договори – исторически и съвременни аспекти; Обезщетението на източнотракийските българи – открит въпрос в българо-турските отношения;
- Битката за интерпретацията на историята на тракийските българи.
- Съдбата на тракийските бежанци в индивидуалната и колективна памет.

Темите на докладите с кратко резюме трябва да бъдат заявени не по-късно от 27 септември 2013 г.

Според предварително уточнения регламент на конференцията за всеки доклад са определени 15 минути. Предвижда се издаването на сборник с материали от конференцията и затова всеки участник трябва да представи пълния текст на изложението си на електронен носител в обем до 15 стандартни страници (1800 знака) в деня на провеждането й.

Разходите за командировка са за сметка на организаторите.

Моля, изпращайте заявките за участие до Организационния комитет:

Чл. кор. дфн Васил Проданов
vkprodanov@gmail.com
Д-р Ваня Стоянова
vania.stoyanova@abv.bg
Яни Янев – председател на Рег. съвет на тракийските дружества в област Кърджали.
y_yanev@abv.bg
Вълчо Златилов – началник „Държавен архив” гр. Кърджали
kardzhali@archives.government.bg

Или на адрес:
София 1000, ул. „Стефан Караджа” № 7а
Съюз на тракийските дружества в България

Или
ТД „Димитър Маджаров“ - Кърджали
Кърджали 6600, бул „Тракия” №11
trakiya_kj@abv.bg

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн